In de aanloop naar het ITS European Congress 2019 in Nederland stellen we u graag voor aan de trekkers van de verschillende werkgroepen.

Werkgroep Demonstrations – Ron Phaff

Ron is werkzaam bij Rijkswaterstaat, VCZN, Coördinator van de Operationeel Verkeerskundige, daarnaast werkzaam voor de KNZB als manager van een aantal Events (of onderdelen daarvan), als Swimcup e.d. Eigenaar van PhaffEvents.

 

  • Wat is de doelstelling van je werkgroep?

Succesvol verloop van de Demonstraties tijdens ITS Congres 2019, binnen de kaders zoals opgesteld. Voor de demo(’s) is het uitgangspunt aan te sluiten bij bestaande projecten en programma’s. Het ITS Congres kan als goed richtpunt dienen om met de betrokken partijen een mijlpaal in 2019 te creëren, waarbij met het Rijk kan worden gekeken hoe een versnelling is te realiseren. Hiervoor wordt een inventarisatie gemaakt van welke projecten/programma’s er lopen, wat de stand van zaken is en mogelijke mijlpalen in 2019 te creëren zijn.

  • Wat is een leuk resultaat om te noemen?

Werkgroep Demo’s heeft de Voorwaarden, Proces, Route, Teksten e.d. voor de Call for Demo’s opgeleverd aan het HOST-Committee. In de werkgroep werken we samen met mensen vanuit verschillende organisatie onderdelen, als RDW, Gemeente Helmond, Automotive Campus en Rijkswaterstaat.

  • Welke input heb je nog nodig vanuit het netwerk?

We zijn op zoek naar toonaangevende Demonstraties voor het ITS-Congress 2019. Daarnaast zoeken we nog mensen die ons kunnen helpen in de operationele uitvoering