Nederland heeft de ambitie om testland te worden voor zelfrijdende voertuigen. Een belangrijk aspect om deze ambitie waar te maken is de beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis. Hier wordt door het ministerie van IenM vorm aan gegeven in het project ‘zelfrijdende auto’, waarbinnen Rijkswaterstaat de Kennisagenda vormgeeft. Tijdens de bijeenkomst staat de terugkoppeling van het Automated Vehicle Symposium 2016 van de Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) and the Transportation Research Board (TRB) centraal.

We willen de bijeenkomst vanaf 09:00 uur beginnen met koffie of thee zodat we om 09:30 kunnen starten. Hieronder staat het globale programma voor 20 september:

9:00-9:30 inloop en koffie

9:30 Welkom door Marije de Vreeze/Nick Juffermans van Connekt

9:35 Voortgang kennisagenda door Tom Alkim van Rijkswaterstaat

9:50 AUVSI2016 Event en update kennisdomein TECHNICAL door Joop Veenis van VPS

10:30 AUVSI Terugkoppeling Kennisdomein LEGAL door Geert Pater van RDW

11:00 pauze

11:10 AUVSI Terugkoppeling Kennisdomein IMPACT door Isabel Wilmink van TNO

11:40 AUVSI Terugkoppeling Kennisdomein DEPLOYMENT, HUMAN FACTORS door Tom Alkim van Rijkswaterstaat

12:20 Afsluiting en aansluitend lunch

13:00 Einde.