Heb jij ideeën over de toekomst van mobiliteit in de Metropool Regio Amsterdam en wil je actief met ons meedenken? Wij horen graag je ideeën. Op basis hiervan bouwen we verder aan de strategie mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast is dit een ideale gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten op te doen!

Amsterdam is onlangs door de Europese Commissie uitgeroepen tot Europese hoofdstad van innovatie. De ambitie van de Board is om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ook op het gebied van slimme mobiliteit tot de Europese top-3 te laten behoren. Stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam in 2025 emissievrij, dat is ons doel.

De regio wil internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten- tot personenverkeer. Door een leidende rol te spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, versterken we de positie van de MRA als logistieke hub van wereldformaat.

Programma

15.15 uur – Inloop

15.45 uur – Opening door Pieter Litjens (Wethouder Verkeer & Vervoer, Gemeente Amsterdam) & introductie door Walther Ploos van Amstel (Lector City Logistics, Hogeschool van Amsterdam)

16.15 uur – Parallelle werksessies rond thema’s:

 • (Inter)nationale connectiviteit voor wegtransport
 • (Inter)nationale connectiviteit Airport, Seaport, Mainport
 • Stadsdistributie
 • Mobility as a Service
 • Fietsen naar next level!

17.15 uur – Afsluiting door Lucas Vos (CEO FloraHolland)

17:30 uur – Netwerk borrel

De werksessies:

 • (Inter)nationale connectiviteit voor (weg)transport (Moderator: Arjen Donkersloot)
  • Inleiding (inter)nationale bereikbaarheid: waar ligt de concurrentiekracht van de Metropoolregio Amsterdam? – Arjen Donkersloot (BCI Global): Waar ligt de concurrentiekracht van de Metropoolregio Amsterdam? Hoe zorgen we ervoor dat goederen vanuit en naar de Metropoolregio Amsterdam zo efficiënt, snel, slim en schoon mogelijk worden vervoerd? Is “value of time” echt een ‘USP’ voor de Metropoolregio en welke kansen liggen er op het gebied van platooning en synchromodaal transport?
  • “Case Flora Holland” – Edwin Wenink (Flora Holland): De bloemenveiling in Aalsmeer is uitgegroeid van een coöperatie van lokale kwekers, naar een mondiale draaischijf van goederenstromen van en naar landen wereldwijd. Tegelijkertijd loopt het goederenvervoer over de weg steeds vaker vast. Hoe realiseren van een ‘modal shift’ van wegtransport naar lucht, rail en water?
 • (Inter)nationale connectiviteit: “Airport, Seaport, Mainport (Moderator: Dick van Damme)
  • Inleiding “Mainport MRA”; waar staan we nu en waar liggen kansen? –  Dick van Damme (lector Mainport Logistics, Hogeschool van Amsterdam): Over kansen en uitdagingen voor de metropoolregio Amsterdam op het gebied van trade compliance, trade facilitation, block chain toepassingen, etc.
  • Case “Joint Strike Fighter” – René de Koning (IJS Global): De komst van de JSF naar Nederland is op het gebied van servicelogistiek zeer interessant. In totaal 2200 leveranciers, waarvan 90 procent nog nooit buiten de VS is geweest, leveren 1,5 miljoen onderdelen. Voor Nederland én de metropoolregio Amsterdam een mooie kans om wereldwijd de keten aan te sturen.
 • Stedelijke distributie (moderator: Walther Ploos van Amstel)
  • Inleiding stedelijke distributie: waar staan we nu? – Walther Ploos van Amstel: Update over de laatste ontwikkelingen en kansen in stedelijke distributie gericht op schoner transport, betere luchtkwaliteit en slimmere bevoorrading in de metropoolregio Amsterdam.
  • Case “slimme supermarktlogistiek” – Janneke Nijsing (Ahold) / Rob Schuurbiers (Simacan): Met slimme supermarktlogistiek worden diverse doelen nagestreefd, zoals betere doorstroming, minder zoekkilometers in binnensteden, effectief benutten van vrachtwagencapaciteit en het verbeteren van de binnenstedelijke leefbaarheid en luchtkwaliteit.
 • Mobility as a Service: MaaS (moderator: Tijs Roelofs)
  • Inleiding MaaS, wat is het en wat kan je ermee? – Nick Juffermans (Connekt): Mobility as a Service (MaaS) krijgt in Nederland steeds meer vorm. Verschillende partijen combineren nieuwe oplossingen voor onze behoeften aan flexibele, duurzame en betaalbare mobiliteit. Centraal staat het gemak van drempelloos en in optimale vrijheid kunnen kiezen hoe je reist. MaaS vraagt om andere samenwerkingsvormen, nieuwe marktpartijen, een andere rol voor de overheid en slimmer gebruik van beschikbare data en IT.
  • Case ‘MRA aan de MaaS’ – Tijs Roelofs (Gemeente Amsterdam): Op welke wijze wordt MaaS al toegepast in de regio Amsterdam? Waar liggen concrete kansen en cases? Twee concrete cases: MaaS bij doelgroepenvervoer en kansen voor MaaS aan de Zuidas.
 • Fietsen naar next level! (moderator: Maarten Woolthuis en/of Lee Feldman)
  • Inleiding – Maarten Woolthuis (CycleSpace): Er komen miljarden nieuwe fietsers bij in steden over de hele wereld. Hoe kunnen we hier goed op inspelen? De wereld kijkt naar Amsterdam als gidsstad om de weg te wijzen naar hoe je een fietsstad kunt worden. Deze groeiende internationale vraag biedt grote mogelijkheden voor nieuwe business en opbrengsten in de stad en regio. En ook voor Amsterdam en Nederland liggen er kansen om de stedelijke ontwikkeling meer rondom de fiets vorm te geven. Naast infrastructuur- en mobiliteitsbeleid, zijn cultuur en economie daarbij kansrijke invalshoeken.
  • Case “Smart fietsen: een nieuwe businesscase?”- Helma Schenkeveld (Fietscoalitie SmartCity): De metropoolregio Amsterdam is goed in innovatie, reclame en slimme business-cases. Er liggen kansen om deze krachten bundelen en daarmee Smart Fietsen tot een nieuwe stedelijke mobiliteit maken. Gebruiksgemak, fun en de mogelijkheden van competitie staan centraal. Smart fietsen hebben een chip, zijn voor grote doelgroepen interessant in het gebruik, en kennen goede mogelijkheden voor marketing en gaming. Benieuwd naar de business-case hierachter? Interesse om te participeren?

Aanmelden