Traditionele manieren waarop we ons verplaatsen, zijn aan het veranderen. Technologische ontwikkelingen in de automotive industrie, de toetreding van nieuwe spelers op de markt en de opkomst van nieuwe mobiliteitsdiensten, zetten de wereld van verkeer en vervoer op zijn kop. Maar deze technologieën maken ons vervoer ook steeds slimmer, schoner en socialer. Door meer data en kennis met elkaar te delen, ontstaan er nieuwe kansen voor het verbeteren van doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
Tijdens de Automotive Week 2017, een internationale mobiliteitsweek op en om de Automotive Campus in Helmond, bundelen diverse partijen hun krachten om gezamenlijk na te denken over hoe we onze mobiliteit anders kunnen organiseren. Over hoe we radicale innovaties op het gebied van mobiliteit in Nederland kunnen faciliteren. Want juist hier zijn alle ingrediënten voorhanden om nieuwe diensten te ontwikkelen. Nederland biedt ruimte om nieuwe technologieën te testen, zowel in steden als op snelwegen. Publieke en private partijen werken samen onder het motto ‘Learning by doing’ met als doel innovaties te stimuleren en samen te leren. Want als ze in Nederland werken, kunnen ze vast ook grensoverschrijdend worden ingezet.
Thema van de week is dit keer Where Smart Mobility meets Traffic. Ontwikkelingen in de automotive-, telecom- en internetwereld gaan razendsnel. En tegelijkertijd liggen juist hier de kansen voor verbetering van doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De reiziger is vandaag de dag voortdurend ‘connected’ en verwacht ook van wegbeheerders, vervoerders en providers dat ze meegaan in die trend. Overheden, marktpartijen en wetenschappers bereiden zich voor op ingrijpende veranderingen in de organisatie van onze mobiliteitsbehoeften. Wat betekent dit voor ons huidige verkeer- en mobiliteitsmanagement en hoe kunnen de werelden van automotive en mobiliteit nauwer met elkaar samenwerken? Deze vragen staan centraal tijdens de Automotive Week in Helmond eind maart.
Aangevuld met actuele onderwerpen als: (inter)nationale mobiliteitstrends, veranderende mobiliteitsbehoeften, internationale samenwerking op het gebied van standaardisatie en architectuur, testmogelijkheden in steden en op snelwegen, publieke opinie en mobiliteitsgedrag, biedt de Automotive Week voor ieder wat wils.
Informatie over de Automotive Week 2017 treft u op www.automotiveweek.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nick Juffermans.