In het kader van de publiek-private dialoog, organiseren wij op 13 juli a.s. een kennissessie over DMI (Dutch Metropolitan Innovations).

Datum 13 juli 2023
Tijd 14:00 uur
Locatie Connekt, Delft
Voor wie Connekt-leden

Het doel van deze sessie is je als Connekt-lid bij te praten over de doelstelling en aanpak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De sessie wordt uitgevoerd door Caspar de Jonge, Programm Manager Mobility & Transitions. Daarnaast worden de eerste ervaringen van twee deelnemende Connekt-leden uitgebreid besproken.

Het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking (voorheen DEMS) wil een digitale koppeling aanbrengen tussen mobiliteit, ruimte en verduurzaming en zo een stevige basis leggen voor slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteit in Nederland. 

DMI draagt bij aan:

  • brede maatschappelijke welvaart;
  • een duurzaam en toekomstbestendig Nederland met sterke steden, die in een ruimer binnenstedelijk woningaanbod kunnen voorzien; en
  • een sterke IT-industrie.

Het project maakt data uitwisselbaar en herbruikbaar voor verschillende toepassingen. Dit zorgt voor samenhang in de aanpak van vraagstukken met een grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dan bij gemodelleerd en periodiek onderzoek.

Voorlopig programma:
14:00 uur: Welkom
14:15 uur: Caspar de Jonge (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) geeft zijn visie over slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitstransitie.
15:00 uur: Joost de Bruin (Goudappel) geeft een update over zijn ervaringen DMI
15:30 uur: Hans Teuben (Capgemini) bespreekt zijn visie op deelname aan DMI
16:00 uur: Gelegenheid tot vragen, discussie en netwerken. Aansluitend een borrel.