In vervolg op de sessie van 13 juli jl., organiseert Connekt op donderdag 14 september a.s., van 15.00 tot 17.00 uur, een bijeenkomst over DMI (Dutch Metropolitan Innovations).

Datum 14 september 2023
Tijd 15:00 uur
Locatie Connekt
Voor wie Connekt-leden

Het doel van de vervolgsessie DMI is het voldoende informeren van Connekt-leden over het DMI ecosysteem.

Het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking (voorheen DEMS) wil een digitale koppeling aanbrengen tussen mobiliteit, ruimte en verduurzaming en zo een stevige basis leggen voor slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteit in Nederland. 

DMI draagt bij aan:

  • brede maatschappelijke welvaart;
  • een duurzaam en toekomstbestendig Nederland met sterke steden, die in een ruimer binnenstedelijk woningaanbod kunnen voorzien; en
  • een sterke IT-industrie.

Na het bijwonen van de vervolgsessie, hopen wij dat de Connekt-leden een afgewogen besluit kunnen nemen of zij willen deelnemen aan het DMI ecosysteem.

De sessie wordt uitgevoerd door Caspar de Jonge, Programm Manager Mobility & Transitions, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De inhoud van het programma ziet er als volgt uit:

  • Korte uitleg DMI
  • Reeds betrokken partijen
  • De activiteiten van DMI
  • Het Afsprakenstelsel en de Commons
  • De governance aan de publieke kant

Wil je je aanmelden voor deze vervolgsessie? Meld je dan aan via bovenstaande button!