Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 februari van 9.30-12.00 uur bij Connekt (Ezelsveldlaan 59, Delft).

Mobility as a Service staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen. Een essentiële verandering hierin is het concept van denken in service levels. Nieuwe services zullen een combinatie vormen tussen openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen. ITS is een belangrijk onderdeel van Mobility as a Service, door alle elementen van multimodaal transport te koppelen – reizigers, goederen, voertuigen, informatie en communicatie technologie, infrastructuur, etc.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije de Vreeze.