Op woensdag 7 september is er een bijeenkomst over de uitkomsten van de monitor ITS concurrentiepositie  van 14.00-16.00 uur bij Connekt (Ezelsveldlaan 59, Delft). De monitor is een initiatief van Connecting Mobility, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Connekt. Doel van de monitor is om jaarlijks uitspraken te kunnen doen over de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector en de ontwikkelingen daarin. Deze eerste editie van de monitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van zaken in onze dynamische sector.

De monitor is uitgevoerd door Decisio, gebaseerd op een enquête onder bedrijven en kennisinstellingen, interviews in binnen- en buitenland met bedrijven, experts en overheden en op deskresearch.

Tijdens deze bijeenkomst presenteert Decisio de uitkomsten van de monitor en gaan wij met de aanwezigen in discussie over de uitkomsten en mogelijke vervolgstappen.

 

De agenda van de bijeenkomst is als volgt:

–       Welkom door Connekt

–       Introductie over de aanleiding van de ITS monitor concurrentiepositie, door Michiel Beck (Ministerie IenM)

–       Presentatie ITS monitor, door Kees van Ommeren en John Pertijs (Decisio)

–       Technologieradar, door TNO

–       Discussie over vervolgstappen ITS