Op vrijdag 19 mei vindt de estafette over (C)-ITS plaats bij Connekt. Diverse actuele onderwerpen zullen de revue passeren, zoals de agenda randvoorwaardelijke vraagstukken en de Nederlandse ITS voortgangsrapportage. Rond het middaguur is er een netwerklunch waarbij ook het vernieuwde DITCM programma wordt gelanceerd.

Programma 19 mei 10:00 – 17:00 uur

10:00-12:00
Landelijke Agenda Randvoorwaardelijke vraagstukken C-ITS
Heeft u binnen uw C-ITS pilots en proeven uitdagingen op het vlak van de factor mens, interoperabiliteit, datazeggenschap, privacy, effecten en security? Kom dan naar deze sessie die in het teken staat van een gezamenlijke werkagenda voor deze vraagstukken om zo samen de volgende stap naar implementatie te zetten.

De werkagenda is ondergebracht bij DITCM en in een interactieve sessie delen we graag met u de contouren van deze werkagenda, samengesteld op basis van uw input, gekoppeld aan nationaal beleid en internationale ontwikkelingen. Hierbij horen we graag welke vraagstukken u heeft en welke concrete ‘producten’ en kennis u nodig heeft.

12:00-13:30
Feestelijke doorstart DITCM programma
Onder het genot van een netwerklunch presenteren Connekt en AutomotiveNL het vernieuwde gezamenlijke DITCM programma, het nationale programma voor de opschaling van C-ITS toepassingen. Het programma zet zich in voor CO2-reductie en verkeersveiligheid en verbindt initiatieven en projecten in Nederland. Door kennisdeling en opschaling komen wij samen tot maatschappelijke impact.

13:30 – 15:00
Voortgangsrapportage ITS in Nederland
In de zomer van 2017 stuurt Nederland de voortgangsrapportage ITS aan de Europese Commissie. De rapportage biedt een overzicht van de meest succesvolle ITS initiatieven en daarmee laat Nederland zien dat zij één van de ITS koplopers in Europa is. Het Ministerie Infrastructuur & Milieu en Connekt organiseren deze sessie om het eerste concept te bespreken en uw feedback te ontvangen voor deze rapportage.

15:15 – 16:45
ITS actie B in Nederland
Alle lidstaten in Europa zijn gevraagd om onder de noemer van ITS Actie B (gekoppeld aan het ITS Plan The Netherlands) data over wegverkeersgegevens te ontsluiten om zo grensoverschrijdende informatiediensten in Europa mogelijk te maken. Het Ministerie IenM heeft het voornemen om deze actie uit te voeren als datacatalogus, ondergebracht bij het nationale toegangspunt bij NDW. Deze datacatalogus biedt de mogelijkheid voor u om uw beschikbare datasets, die door derden afgenomen kunnen worden, kenbaar te maken. In deze sessie worden de details van de invulling van deze catalogus besproken.

Via het onderstaand formulier kunt u zich hiervoor aanmelden.