De Factor 6 Conferentie vindt plaats op donderdag 7 december van 12:00-18:00 uur bij Connekt.

Om de doelstellingen rond uitstootreductie, zoals tijdens de klimaattop in Parijs door 195 landen bekrachtigd, te halen, zullen we een productiviteitsverbetering met een factor 6 moeten laten zien. Oftewel 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder CO2 uitstoot. Onmogelijk? Of juist een kans op hogere winstgevendheid? Er is al veel mogelijk. Waar te beginnen? Wat betekent dat concreet voor de logistiek en voor u als organisatie? Wat zijn de concrete acties die hieruit volgen en welke kansen geeft dat voor uw logistiek?

Binnenkort ontvangen de genodigden een persoonlijke, niet-overdraagbare uitnodiging met meer informatie over locatie en programma. Hiermee wordt een zeer gemotiveerd deelnemersveld geborgd. Wilt u meer informatie over het congres? Dat kan via info@connekt.nl.