Op 16 november 2016 organiseren de Topsector Logistiek, Lean & Green en Connekt de Factor 6 conferentie “More is Less” bij Connekt in Delft, voor Connektleden, Lean & Green Star- en 2de Star Winners en de Topsector Logistiek.

 

Factor 6 conferentie 16 november 2016Factor 6: 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder CO2 uitstoot

Om de doelstellingen rond uitstootreductie, zoals tijdens de klimaattop in Parijs door 195 landen bekrachtigd, te halen, zullen we een productiviteitsverbetering met een factor 6 moeten laten zien. Oftewel 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder CO2 uitstoot. Onmogelijk? Of juist een kans op hogere winstgevendheid? Er is al veel mogelijk. Waar te beginnen? Wat betekent dat concreet voor de logistiek en voor u als organisatie? Wat zijn de concrete acties die hieruit volgen en welke kansen geeft dat voor uw logistiek?

Programma

12.00 – 13.00 uur
Ontvangst met koffie, thee en netwerklunch

13.00 – 14.00 uur
Keynotes

 • Samen met Tony Bosma, futuroloog en trendwatcher kijken we naar de toekomst van transport en logistiek. Die toekomst is autonoom, circulair, transparant en slim volgens hem. Wat zijn nu de fundamentele ontwikkelingen die voor blijvende veranderingen zorgen?
 • Herman Wagter pakt vervolgens de grote uitdaging in de logistiek aan “uitstoot reduceren en tegelijkertijd concurrerend blijven” en geeft handvatten wat we als logistieke sector en wat u als bedrijf kunt doen.
 • Pieter van Kooten laat zien hoe Heineken deze uitdaging aanpakt door zijn supply chain CO2-neutraal wil maken.

14.00 – 15.00 uur
Break-outsessies ronde 1

15.00 – 15.30 uur
Koffie- en theepauze

15.30 – 16.30 uur
Break-outsessies ronde 2

16.30 – 18.00 uur
Borrel en netwerkbuffet


Beschrijving break-outsessies

Ronde 1

1. Technologie, brandstoffen en financiering
Zijn er in 2030 alleen maar elektrische trucks of zijn er alternatieven voor diesel, zoals rijden op monofuel LNG en CNG, dual fuel LNG en CNG en is rijden met hybride vrachtauto’ de toekomst? We weten niet wat de toekomst brengt en welke techniek hierin leidend is. Wat we wel weten zijn de huidige ontwikkelingen en uitdagingen van vandaag.
In deze sessie gaan we in gesprek met onder andere Jochem de Klein van ABN Amro  om u concrete handvatten te geven over:

 • Financiering voor nieuwe (elektrische )voertuigen
 • Alternatieven naast diesel
 • Trends in voertuigen en brandstoffen zichtbaar te maken

2. Lucht’ in verpakkingen: grote ergernis en nadelig CO2-effect
Te veel ꞌluchtꞌ in verpakkingen is ondoelmatig en zeer milieuonvriendelijk. Een duurzame en gestandaardiseerde verpakkingswijze met minder ꞌluchtꞌ in de verpakkingen draagt bij aan een efficiëntere logistieke operatie, een vermindering van transportkosten en leidt tot een lagere CO2-uitstoot.

Met gebruik van minder verpakking, andere, duurzame verpakkingsmaterialen en een gestandaardiseerde verpakkingswijze kan niet alleen een milieuwinst en kostenbesparing worden bereikt, maar ook een effectiever en voordeliger transport (meer van uw goederen per vracht, minder zendingen) in de logistieke keten. Minder vervoersbewegingen zorgt uiteindelijk voor minder CO2-uitstoot. Met medewerking van Roland van Bussel (Moonen Packaging), Martijn Medenblik (CHEP), Gerard Peters (Salvum).

3. Lean & Green Analytics
Operationele informatie halen uit je eigen data, om CO2 / kosten te besparen. En meteen zien waar je verbetermogelijkheden zijn? Dit kan eenvoudiger dan u denkt.

 • Weet u uw brandstofverbruik per maand, week, dag of per zending?
 • Weet u uw lading per zending? Wat vervoert u en hoe vervoert u dit?
 • Kent u de postcodes van uw klanten per zending?

Dit jaar is bij meer dan 20 Lean & Green bedrijven gevraagd naar hun datasets (brandstofverbruik en vervoerde goederen). Tot verassing van veel deelnemers bleek dat operationele informatie om CO2/kosten te besparen verscholen zit in hun eigen data en dat direct verbetermogelijkheden te zien zijn. Tijdens de sessie laten wij u graag zien hoe deze manier van kijken naar data werkt. Met medewerking van Chanine van Straten-Loef (Wim Bosman), Leon Simons.

4. Stadslogistiek: fietsen of rijden?
In deze sessie worden de laatste ontwikkelingen gepresenteerd rondom lichte elektrische vrachtvoertuigen en vrachtfietsen. En welke transformatie een bedrijf doormaakt die deze innovatieve vervoerswijzen toepast. Wat betekent dit, wat levert het op? Zeer praktijkgericht dus.

Ronde 2

5. Transparantie in de keten
Om samen te kunnen werken aan duurzaamheid, is inzicht in elkaars keten en data noodzakelijk. Hoe kan en mag dit in de praktijk? In deze sessie kunt u Huibert-Jan van Roest van Langerak Van Roest Advocaten alles vragen over de juridische kaders voor het delen van informatie. Roderick Rodenburg van Synple vertelt hoe verschillende projecten en bedrijven al succesvol samenwerken, en welke stappen ú daarin kunt zetten. Ook kijken we iets verder de toekomst in: Gijs Burger van het iShare project van het NLIP schetst hoe data delen in de toekomst mogelijk wordt en hoe u daarvan kunt profiteren.

6. Reistijdvoorspelbaarheid voor CO2 reductie in transport
Reistijdonvoorspelbaarheid is een margekiller in transport. Voor de ontvangende en verzendende organisaties is het lastig om de juiste capaciteit in te zetten, omdat men vaak niet nauwkeurig weet wanneer vrachtwagens aankomen; de estimated-time-of-arrival (ETA). Hierdoor ontstaan files rond distributiecentra, vertragingen bij de afhandeling en moeten transporteurs onnodig veel vrachtwagens inzetten. De reistijdvoorspelbaarheid moet verbeteren om de ‘slack’ capaciteit uit de distributienetwerken te halen. Een onderzoek in Frankrijk toont aan dat het delen van actuele verkeersdata bij stadslogistiek 18% minder kilometers en 11% minder tijd in binnenstedelijke distributie opleverde. In deze sessie belichten we het onderwerp vanuit twee perspectieven: Walther Ploos van Amstel vanuit de logistiek en vanuit Smart Mobility en ITS. Voorbeelden vanuit beide kanten leiden vervolgens tot een handelingsperspectief voor de toekomst.

7. Lean & Green Analytics
Operationele informatie halen uit je eigen data, om CO2 / kosten te besparen. En meteen zien waar je verbetermogelijkheden zijn? Dit kan eenvoudiger dan u denkt.

 • Weet u uw brandstofverbruik per maand, week, dag of per zending?
 • Weet u uw lading per zending? Wat vervoert u en hoe vervoert u dit?
 • Kent u de postcodes van uw klanten per zending?

Dit jaar is bij meer dan 20 Lean & Green bedrijven gevraagd naar hun datasets (brandstofverbruik en vervoerde goederen). Tot verassing van veel deelnemers bleek dat operationele informatie om CO2/kosten te besparen verscholen zit in hun eigen data en dat direct verbetermogelijkheden te zien zijn. Tijdens de sessie laten wij u graag zien hoe deze manier van kijken naar data werkt. Met medewerking van Chanine van Straten-Loef (Wim Bosman), Leon Simons.

8. Synchromodaliteit: succesvol het spoor en de binnenvaart inzetten voor uw vracht
Synchromodaliteit is vooral mogelijk bij hoge volumes en hoogfrequente achterlandverbindingen. Als geen ander heeft Nederland hiervoor binnen Europa de mogelijkheden om zich op dit terrein te profileren. Maar hoe kunt u hier vandaag al mee aan de slag en daar het maximale voordeel uithalen? Kees Verweij van Buck Consultants licht het concept van synchromodaliteit toe, Frans van der Boomen van het L&G Synchromodaal team schetst kort hoe u mee kunt doen aan de komende activiteiten en we delen voorbeelden van best practises van onder andere Bavaria met u.

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomt? Neem dan contact op met Lia Hsu of Harsha Dijk via hsu@connekt.nl of dijk@connekt.nl