Datum 26 november 2019

Op dinsdag 26 november is het tijd voor de Connekt Affiliation Finale, hét event waar we de verbinding leggen tussen nieuwe startups en onze bestaande leden.

Tijdens dit interactieve ledenevent discussiëren Connektleden met een selectie nieuwe, innovatieve startups en worden door middel van korte intensieve kennismakingsgesprekken ideeën uitgewisseld. Het Connekt netwerk kan helpen bij de  verdere ontwikkeling van de startups. Waar lopen zij tegenaan en wie of wat hebben ze nodig om een volgende stap te kunnen zetten? 

Dit event is alleen voor leden. De aanwezige leden kunnen aan het einde van de middag laten weten of zij een coachingsmembership willen uitdelen aan een van de startups, waarin Connektleden aangeven dat ze een start-up graag volgen en coachen binnen het netwerk. De Connektleden zullen daarbij dus bepalen of de ideeën  voldoende waarde toevoegen aan het netwerk. De hoofdprijs is een gratis Connektlidmaatschap voor 2 jaar! 

Tijd

15:30 inloop

17:30 start de borrel

Meer informatie? Neem contact op met Mieke Masselink.