Datum 24 april 2018

Deze bijeenkomst zal worden verplaatst naar een later moment, nog voor de zomervakantie. Dit zodat we dan de speerpunten uit de nieuwe beleidsagenda van het Minsiterie van Infrastructuur en Waterstaat met u kunnen delen, in relatie met het belang van de thema’s en processen van de kennisagenda en de werkagenda ‘Standards & Practices. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de nieuwe datum en verwelkomen we u dan graag.

 

Namens alle betrokken organisatoren,

 

 

Coöperatieve en Automatische Mobiliteit