Je kan je voor dit event aanmelden als je een uitnodiging hebt ontvangen.

Datum 13 juli 2022
Tijd 09:00 uur
Locatie Connekt, Delft
Voor wie Op uitnodiging

De Europese Commissie neemt steeds meer het initiatief en heeft deze digitale ontwikkeling als speerpunt gekozen. In Nederland is het groeifondsvoorstel DIL toegekend en er worden meerdere andere voorstellen ontwikkeld. Het DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving) project voor de bouw is opgestart.

TNO en de Topsector Logistiek nemen het initiatief om de meest betrokken spelers in Nederland uit te nodigen voor een gezamenlijke verkenning. Er is veel activiteit in Nederland en het is nodig dat we goed van elkaar begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn.

Met dat wederzijds begrip is het makkelijker om de vraag te beantwoorden of het zinnig c.q. wenselijk is om ons meer gezamenlijk te verhouden tot de Europese ontwikkelingen, denk aan:

  • Is het wenselijk deze ontwikkeling te beïnvloeden?
  • Kun je dat beter separaat en/of met een gezamenlijk geluid bereiken?
  • Wat zijn de belangrijkste data deel initiatieven?
  • Etc.

Hiervoor hebben we een selecte groep mensen uitgenodigd van de verschillende initiatieven die reeds zijn opgestart. Graag gaan wij tijdens deze “datadeel-ochtend” met elkaar in gesprek over bovenstaande vragen.

Het programma:
9.00      Inloop en koffie
9.30      Opening/doelstelling/korte kennismakingsronde
9.45      Elk datadeel-initiatief heeft 5 minuten om te presenteren:

  • partners in het initiatief
  • beoogde/ondersteunde use cases
  • huidige status en aanpak
  • uitdagingen

10.45    Pauze
11.00     Discussie over mogelijke samenwerking/synergie
12.00    Lunch