Het tijdperk ‘Mens’ vraagt om sociale innovatie Hoe kun je werk op een moderne manier organiseren zodat het bedrijf succesvoller wordt? Er is de laatste decennia veel veranderd tussen werkgevers en werknemers. Na de industriële revolutie en het automatiseringstijdperk, is het tijdperk van de mens aangebroken. Nu de mens centraal staat kunnen we niet meer uit de voeten met het ouderwetse top-down managen. De huidige generatie werknemers heeft een andere kijk op werken; zij gaan voor zingeving en uitdaging. En technologisch innoveren is niet meer genoeg als je de concurrentiestrijd als bedrijf wilt winnen.

animatie sociale innovatie

Een veelgebruikte definitie van sociale innovatie is: “het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en het maxim
aal benutten van competenties gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent” (prof. Volberda). Door samen bruggen te slaan groeit de energie, de sfeer en de creativiteit. Ideeën om slimmer en beter te werken, worden samen met de werkvloer bedacht. Medewerkers voelen zich gewaardeerd als ze gehoord worden, en dat is precies waar de huidige generatie naar op zoek is.

Thema’s van nu én de toekomst

Maar hoe doe je dat precies, sociaal innoveren? Tijdens het Discussie Diner op 21 april gaan werkgevers en werknemers uit de logistieke sector het gesprek aan met elkaar en het onderwijs, de overheid en de kenniswereld. Doel van het event: inzicht krijgen in de sociale innovatiethema’s van de toekomst voor de Topsector Logistiek, zodat nu al initiatieven ontplooid en gestimuleerd kunnen worden die succesvol zijn.

Onderzoek

Het diner wordt georganiseerd door 1 OCEAN in samenwerking met Stichting Connekt en de Topsector Logistiek. Het Diner is onderdeel van een kwalitatief onderzoek naar sociale innovatie in de logistieke sector. Tijdens het Diner verzamelen en kwalificeren we de thema’s, waarna een aantal case studies uitgevoerd zullen worden. Eind 2016 presenteren we de resultaten van het onderzoek en tijdens dat seminar bent u ook van harte welkom.

Opzet

Bij het Discussie Diner komen ondernemers, directieleden, medewerkers uit de Topsector Logistiek, vertegenwoordigers van het onderwijs, overheid en de kenniswereld bij elkaar. Tijdens iedere dinergang geniet u van heerlijk eten, wordt u geïnspireerd op een innovatiethema en gaat u in discussie met uw tafelgenoten. We dagen u uit om succesvoorbeelden in te brengen, maar ook uitdagingen te delen. Natuurlijk is er ook ruimte om te netwerken en na te praten.

Locatie

Het diner vindt plaats in Bar-Restaurant Prachtig in Rotterdam.

Aanmelden?

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het diner.