Datum 30 oktober 2019

Zoals bekend moeten in Nederland en andere EU landen alle nieuwe modellen personenauto’s en lichte bestelauto’s sinds 1 april 2018 zijn voorzien van een eCall voorziening met een bijhorende typegoedkeuring in de context van EU regelgeving over het eCall systeem. De technische infrastructuur is al geruime tijd gereed om eCalls te kunnen ontvangen en verwerken conform deze regelgeving.

In dit kader hebben wij samen met TNO in opdracht van de betrokken ministeries, voorjaar 2018 twee veldtesten uitgevoerd. Daarbij, maar ook buiten deze testen om, is geconstateerd dat de 112-centrale na het verbreken van de verbinding niet kon terugbellen naar het betreffende voertuig. De mogelijkheid om een voertuig terug te kunnen bellen is een essentieel element voor de hulpverlening.

Na overleg met mobiele telecomaanbieders is gebleken dat er mogelijk diverse technische en/of commerciële oorzaken van dit probleem zijn. Deze raken aan de verantwoordelijkheid van telecomaanbieders en/of autofabrikanten in het kader van de Europese regelgeving over eCall.

De ministeries van I&W, EZK en J&V voeren op 30 oktober 2019 (met een optionele uitloop naar 31 oktober 2019) met zowel de telecomsector als de autobranche een derde veldtest uit ten behoeve van de ketenoptimalisatie bij eCall noodoproepen.

Wilt u hieraan deelnemen dan verzoeken wij u hiervoor te registreren zodat er in de planning een tijdsframe wordt gereserveerd.