Datum 22 november 2018

Factor 6 gaat over effectiever worden: steeds meer toegevoegde waarde leveren, oftewel meer lading vervoeren tegen steeds minder uitstoot.

Schone technologie speelt een belangrijke rol, maar beter organiseren is minstens even belangrijk.

In deze tijd wordt veel gesproken over tekort aan personeel en tekort aan transportcapaciteit. Tegelijkertijd worden de ketens steeds onrustiger.

Steeds sneller reageren op een grillige vraag naar goederen jaagt de logistieke keten op. Dichtbij de consument is dat zichtbaar, bijvoorbeeld bij verse producten, ready-to-eat producten en maaltijden. Maar ook in het achterlandvervoer van containers speelt tijd een steeds belangrijker rol. En verloren tijd zijn kosten zonder dekking, en uitstoot zonder toegevoegde waarde.

De factor 6 uitdaging is om zowel de kosten, als de uitstoot, als de effecten van steeds strakkere tijdseisen te managen.

Dit congres gaat over de praktijk van deze uitdaging.

 

Hieronder volgt meer informatie over het programma van deze middag:

12:30 – 13:15         Inloop met lunch
13:15 – 14:05         Welkom & plenair programma met onder meer Maarten van der Weijden, Rob Zuidwijk en vooruitstrevende Lean & Green bedrijven in gesprek
14:30 – 14:45        Koffiepauze
14:45 – 15:45        Sessie ronde 1
15:45 – 16:00        Koffiepauze
16:00 – 17:00        Sessie ronde 2
17:00 – 18:30        Netwerkborrel

 

Sessieronde 1:

 

Horecabevoorrading in steden loopt vast: het wordt te veel en te duur

Horecadistributie is een groot deel van de stedelijke logistiek en groeit nu en de komende jaren sterk. Dit komt aan de ene kant door de toenemende vraag, er komt namelijk steeds meer horeca. Aan de andere kant worden steden minder bereikbaar. Dit genereert druk op het verkeer en de luchtkwaliteit in steden en zorgt voor snel stijgende kosten voor de last-mile belevering van horeca. De vraag is dan ook of horecadistributie in steden op de huidige manier mogelijk blijft?

Tot nu toe is er echter (te) weinig aandacht voor de problemen die dit voor zowel de steden zelf als de groothandelaren en leveranciers oplevert. Horecadistributie is namelijk veel complexer dan andere stadslogistiek (o.a. door voedselveiligheid en diversiteit van producten) en verdient daarom extra aandacht. Alleen een integrale aanpak met leveranciers, groothandels, horeca ondernemers en de gemeenten kan oplossing bieden.

Aangezien de horecaondernemers voor een groot deel de horecadistributie bepalen, hebben zij een sleutelrol. In deze sessie zal via praktijkvoorbeelden dieper op de rol van de horecaondernemers als onderdeel van de hele supply chain ingegaan worden om zowel de problemen als oplossingsrichtingen te geven.

Onder leiding van Kees-Willem Rademaker, docent-onderzoeker food -en citylogistics, gaan verschillende horecaondernemers met elkaar in gesprek en worden de laatste inzichten en oplossingsrichtingen met de aanwezigen gedeeld.

Go Off-Road with Lean & Green, join a joint corridor

In 2017 heeft BCTN in Nijmegen het certificaat zeehaven gehaald. Daarmee is de weg vrij gemaakt voor een directe verbinding vanuit Nijmegen naar Hull.

Verschillende Lean & Green partijen zoals KraftHeinz, Aviko, Perfetti van Melle, Rabelink, en Intersnack hebben onder leiding van NewWays Gelderland een verkenning uitgevoerd om Off-Road te gaan en direct vanuit Nijmegen richting de UK te gaan. Zij bieden een oplossing voor transportschaarste, verminderen congestie en bereiden voor op de Brexit, en werken samen om CO2 te reduceren (met Factor 6!) en wegkilometers te verminderen.

 

Supply Chain Intelligence

Meten is weten: met echte gegevens uit de eigen praktijk (brandstof en lading) direct visueel inzicht krijgen. Waar gaat het erg goed, en waar gaat het niet goed? Bij welke klanten, welke routes, welke regio’s, welke periodes? Waar kan de bezettingsgraad omhoog? Hoe goed doen we het vergeleken met concullega’s? Meten wordt dan zowel weten als meteen kunnen ingrijpen. In de sessie zal CHEP vertellen over ervaringen uit de praktijk over Supply Chain Intelligence en wat het hen heeft gebracht? Verder komen meerdere User Stories aan bod en wordt een gesprek hierover in de zaal aangegaan.

 

Sessieronde 2:

 

Schaarste in de logistiek, de zin en onzin van forecasting

Schaarste in de logistiek is op dit moment ‘trending’. Veel verladers merken dat ze moeite hebben om transport te organiseren. Maar is er wel echt sprake van schaarste? Hoe structureel is die? En kunnen we onze bestaande capaciteit niet veel beter benutten en delen?

Er is een sterk toenemende tekort aan transportcapaciteit wat een sector overschrijdende uitdaging voor de hele logistieke sector is. Als de flow van de goederen stokt, vertraagt de belevering aan de winkels, wat  zowel de consument als de producent als de logistieke dienstverleners treft.

Naast transportschaarste is forecast een belangrijke oorzaak. Het voorspellen van de juiste product demand en product sales blijkt complex te zijn. Er is veel aandacht voor het verbeteren van de voorspelling. Ondanks het verder verbeteren van technologische toepassingen en verbeteringen in het proces is een correcte forecast nog altijd complex.

De forecast is voor menig logistici een heikel punt. Terwijl een goede forecast zorgt voor efficiënt gebruik van het werkkapitaal, maar ook bijdraagt van minderde van extra inzet van mensen, minder spoedinkopen tegen andere prijzen, voorkomen van inzet van koeriers en extra transport.

In een ronde tafel sessie gaan we in op de uitdagingen van forecasting. Welke (menselijke) oorzaken liggen hierin ten grondslag? Welke randvoorwaarden zijn nodig zijn om te komen tot een betere forecast? Of is er een systeem verandering noodzakelijk?

 

Slimme (ICT) oplossingen nodig voor verdere innovatie in bouwlogistiek

Aanleveren via bouwhubs, logistieke data opnemen in BIM-informatiesystemen, last-mile distributie van bouwmaterialen met elektrische cargobikes: de bouwsector werkt hard aan innovatieve concepten, maar logistieke processen integraal onderdeel laten uitmaken van een bouwproject is nog niet vanzelfsprekend. Aannemers, leveranciers en overheden (gemeenten, provincies en rijk) zullen nog intensiever met elkaar moeten gaan samenwerken om slimme bouwlogistiek toe te passen en ook duurzaam te maken. Tijdens de sessie bouwlogistiek komen pioniers aan het woord om te vertellen hoe zij gaan zorgen voor een versnelling van (bouw)logistiek denken en handelen.

 

Drones in Logistics: A Feasible Future?

Veel bedrijven houden al rekening met het toekomstbeeld dat wordt geschetst door bedrijven als Amazon. Moeten we hen allemaal volgen in deze ontwikkeling? Vooralsnog lijkt het toekomstbeeld van dronegebruik voor goederen in Nederland ver weg, al zijn de logistieke mogelijkheden enorm. Praat in deze sessie mee over de mogelijkheden voor het inzetten van drones om minder drukke wegennetwerken en vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren.

 

Het congres vindt plaats bij Connekt in Delft. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Masselink.