Op donderdag 13 juni a.s. organiseert Connekt een interactieve sessie over het data-delen binnen ecosystemen, voornamelijk binnen de mobiliteits- en logistieke sector.

Datum 13 juni 2024
Tijd 14:00 uur
Locatie Connekt, Delft
Voor wie Connekt-leden

Het delen van data binnen ecosystemen, zoals in mobiliteits- of logistieke ketens, kan aanzienlijke voordelen opleveren. Ook roept dit proces belangrijke vragen op rondom concurrentie, vertrouwen, veiligheid en privacy. Datadelen vereist daarom aangepaste processen bij zowel overheden als bedrijven, wat kan leiden tot weerstand en terughoudendheid.

Interactieve sessie

In deze interactieve sessie die wij 13 juni a.s. organiseren, richten we ons op de uitdagingen die organisaties ervaren en het gedrag dat organisaties vertonen bij het wel of niet delen van data in een data-ecosysteem. Daarbij verkennen we de invloed van organisatiecultuur en verandermanagement. Ook komen gedragswetenschappelijke technieken aan bod, zoals bijvoorbeeld het benutten van sociale normen, het instellen van standaardopties of het aanbieden van beloningen. We bekijken hoe deze effectief kunnen worden ingezet om actieve deelname aan data-ecosystemen te bevorderen. 

Programma

  • 14:00-14:30 uur: Welkom en presentatie door René Kint over gedrag rondom data-delen in ecosystemen 
  • 14:30-15:20 uur: Discussie aan de hand van 2 casussen:
    1. Data-delen in de logistieke keten vanuit het perspectief van de vervoerder (Léarco Kooman, DIL),
    2. Mobiliteitsdata delen op het Sustainble Mobility Platform (Patrick Egberink, Royal Haskoning DHV)
  • 15:20-15:30 uur: Pauze 
  • 15:30-16:00 uur: Plenaire terugkoppeling en discussie 
  • 16:00-16:30 uur: Borrel 

Aanmelden

Wil je graag kennis opdoen of wil je juist je kennis delen over dit onderwerp? Meld je dan aan via bovenstaande button. Wij zien je graag op 13 juni a.s.!

Bij Connekt organiseren we onze events altijd zeer zorgvuldig, waarbij we rekening houden met het aantal mensen dat zich aanmeldt. Bijvoorbeeld door het huren van extra stoelen en het verzorgen van de catering. Wanneer leden zich aanmelden en zonder afmelding alsnog niet komen, betekent dat voor ons overbodige uitgaven en voedselverspilling. Twee zaken die wij als non-profit organisatie en voorvechters van duurzaamheid graag willen voorkomen. Wij willen je dan ook vriendelijk vragen, wanneer je na aanmelding niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn bij dit event, je tijdig af te melden. Helaas zijn wij anders genoodzaakt een no-show fee door te berekenen. Dit bedrag schenken we vervolgens aan de Stichting Voedselbank Delft.