Het Ministerie Infrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat organiseren samen met Connekt een informatiebijeenkomst op dinsdag 14 maart van 14.30-16.30 uur bij Connekt in Delft. Deze eerste bijeenkomst richt zich op ITS Actie B, Actuele verkeersinformatiediensten en weggegevens, uit het ITS Action Plan.

Op 14 maart wordt een update gegeven over de verwachte Europese verordening voor ITS actie B en de mogelijke consequenties van deze acties voor Nederlandse stakeholders. Tijdens de bijeenkomst willen we ingaan op de achtergrond van de Richtlijn, de Europese en de Nederlandse context en de verplichtingen van de richtlijn. Nederland heeft ook enkele vrijheidsgraden voor de verdere invulling van de Richtlijn die we willen delen.

Inhoud van de bijeenkomst

Het NL ITS-plan 2013-2017 is een verplichting voortkomend uit de Europese ITS richtlijn (EU 2010/40). Het was het eerste officiële beleidsplan voor ITS in Nederland. Het NL ITS-plan is opgesteld door het ministerie van IenM in samenwerking met Connekt en met medewerking van decentrale overheden en marktpartijen. De actie C, Verkeersveiligheidsberichten en actie E Truckparkeerplaatsen zijn reeds geïmplementeerd in Nederland.

Actie B betreft: (Weg-)Gegevens en procedures voor de verlening, waar mogelijk, van minimale universele verkeersinformatie in Europa .

Programma

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  • 14:30 uur        Inloop met koffie
  • 15:00 uur        Opening en welkomdoor Nick Juffermans (Connekt)
  • 15:05 uur         Inleiding EU verordening ITS actie B door Michiel Beck (ministerie Infrastructuur en Milieu)
  • 15:30 uur        Implementatie van ITS actie B door Erna Schol (Rijkswaterstaat)
  • 15:45 uur        Nationaal Toegangspunt Tiffany Vlemmings (NDW)
  • 16:00 uur        Vragen
  • 16:30 uur        Borrel en sluiting bijeenkomst