Datum 11 juni 2021

Meer goederenvervoer over water in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken, is er een modal shift-maatregel van weg naar water aangekondigd. Met deze regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart (en het spoor).

Op vrijdag 11 juni organiseert Connekt een online informatiebijeenkomst voor bedrijven die geïntereseerd zijn in de aanbesteding binnen het Modal Shift Programma, die erop gericht is om het aanbod structureel te vergroten en gedurende langere tijd in stand te houden.

Lees voor meer informatie dit bericht.

Datum: 11 juni
Tijd: 10.00 -11.00 uur
Locatie: online
Exclusief voor leden: nee

– Het is niet langer mogelijk om voor deze informatiebijeenkomst aan te melden –