Van 28 oktober tot en met 5 november 2017 vindt de innovatie missie ‘Automotive Smart & Green Mobility’ plaats in samenwerking met AutomotiveNL, Brainport Eindhoven en Connekt/ITS Netherlands.

De missie heeft als doel om (nieuwe) automotive kansen te verkennen op het gebied van Smart & Green Mobility. Het programma  is in ontwikkeling en zal de komende weken mede op basis van uw mogelijke deelname en specifieke wensen verder worden ingevuld.

We bezoeken onder andere het ITS World Congress in Montreal, het Automotive ecosysteem in Detroit en het Smart City programma van Columbus. Een bezoek aan  Austin zou als aanvullend/optioneel programma kunnen worden toegevoegd. Mogelijk dat een matchmaking onderdeel uitmaakt van het programma.

Als u geïnteresseerd bent en deel wilt nemen aan de missie, dan kunt u zich al registreren bij Chantal Mas (innovatiemissies@rvo.nl).

De deelnamekosten aan deze missie zijn eigen reis- en verblijfkosten en EUR 250 onkosten (plus eventuele extra kosten van de matchmaking en entree tickets).

Bij vragen over de innovatiemissie kunt u contact opnemen met Nick Juffermans.