De Innovation Expo is zowel het tweejaarlijkse grootschalige evenement als het bijbehorende netwerk van ruim 4.000 ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en initiatiefrijke burgers. Samen werken zij aan de technologische doorbraken en innovaties die in de toekomst het verschil maken. Op het tweejaarlijkse evenement komt het netwerk samen. Het eerstvolgende evenement, de slotdag van deze zesde editie, vindt plaats op 14 april 2016 met als thema ‘Sustainable Urban Delta’. In de aanloop naar het evenement worden innovaties opgezocht en verder gestimuleerd.

De Innovation Expo versnelt innovatie, verbindt en inspireert (toekomstige) initiatiefnemers. Is een podium voor concrete projecten die bijdragen aan de sustainable urban delta. Kijkt over sectorgrenzen heen en verbindt publiek en privaat.

Organisatie
De Innovation Expo wordt voor en door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden opgezet. Ook initiatiefrijke burgers, jonge innovatoren en investeerders zijn betrokken. Connekt organiseert het Mobiliteitsplein voor de Innovation Expo.

Sustainable Urban Delta
Megasteden zijn de voornaamste aanjagers van economische groei. Nederland kent geen megastad maar is wel één groen, waterrijk, stedelijk netwerk. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moeten we inzetten op onze agglomeratievoordelen en op innovatie. Er is internationaal vraag naar de kennis die we als stedelijke delta hebben opgebouwd en de innovaties die we ontwikkelen. Innovaties bieden oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen en door te innoveren creëren we nieuwe banen.

Sustainable Urban Delta is het thema van de zesde editie van de Innovation Expo. Onder deze noemer daagt de Innovation Expo innovatieve mensen uit om antwoorden te geven op de maatschappelijke vragen die er liggen. Denk aan waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit, logistiek of natuurvraagstukken.

De Innovation Expo sluit aan bij de Agenda Stad van het kabinet. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om het Nederlandse stedennetwerk tot de top van de wereld te laten behoren, zowel wat betreft concurrentiekracht als leefbaarheid.