Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Connekt nodigen je uit voor een bijeenkomst over Inzicht in Effecten Smart Mobility op donderdag 25 april.

Datum 25 april 2024
Tijd 09:00 uur
Locatie Connekt, Delft
Voor wie Connekt-leden
Kennisbijeenkomst Inzicht in Effecten

Smart Mobility wordt steeds meer onderdeel van het reguliere werk. Na jaren van beproeven en testen van Smart Mobility toepassingen wordt nu met name ingezet op het implementeren, in lokale projecten, gebiedsaanpakken en MIRT/VenR en BO projecten. Het is dus van belang om goed inzicht te hebben in het effect van Smart Mobility. Daarom is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met Rijkswaterstaat en decentrale overheden een meerjarig project ‘Inzicht in Effecten Smart Mobilty’ gestart in 2022 en heeft zij in maart 2024 een update van de Monitor Smart Mobility gelanceerd.

Tijdens deze kennisbijeenkomst delen we de opgedane inzichten, de ontwikkelde producten en bespreken we hoe we dit in beleid, projecten en beheer kunnen laten landen. Gemeenten, provincies, marktpartijen en adviesbureaus zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

Programma

09:00-09:30 uur: Inloop
09:30-10:15 uur: Smart Monitor
10:15-10:30 uur: Pauze
10:30-11:30 uur: Inzicht in Effecten Smart Mobility
11:30-12:00 uur: Toepassen in de praktijk
12:00-13:00 uur: Netwerklunch

Kennisdelen voor toepassen en level playing field

Het ministerie heeft (na een meervoudige aanbesteding via het raamcontract) Rebel en Goudappel de opdracht Inzicht in Effecten Smart Mobility in 2022 gegund. Deze meerjarige opdracht loopt tot 2025. Het ministerie verwacht ook daarna actief te werken aan het inzichtelijk maken van effecten. Daarnaast is het belangrijk dat overheden en ook marktpartijen gebruik maken van Smart Monitor, de opgedane inzichten en producten.
Deze bijeenkomst is bedoeld om enerzijds level playing field te creëren voor een mogelijk vervolg en daarnaast gezamenlijk stappen te zetten in het toepassen van de opgedane kennis en producten.

Werkagenda Smart irt MIRT

Het project Inzicht in Effecten is onderdeel van de Werkagenda Smart irt MIRT. Onder de paraplu van de samenwerkingsagenda RWS/DGMo werken RWS en DGMo samen uit wat het volwassen worden van Smart Mobility kan gaan betekenen voor de relatie tussen Smart Mobility en het MIRT. Daarbij is gekeken naar implicaties van het toepassen van Smart Mobility oplossingen, binnen maar ook buiten het huidige MIRT-project.

Hieruit is een werkagenda opgesteld bestaande uit vier prioritaire activiteiten. Het volwassen worden van Smart brengt kansen en ook uitdagingen met zich mee. Smart ontstijgt de fase van projectmatige aanpak. Een verschuiving naar de ‘lijn’ is wenselijk en noodzakelijk. Dit geldt voor veel onderdelen, zowel binnen beleid als binnen RWS als ook bij de regionale wegbeheerders. Bovendien vraagt het om afspraken wat er op landelijk niveau wordt opgepakt (en dus als randvoorwaardelijk meegenomen wordt) en wat er op regionaal/lokaal niveau geïmplementeerd wordt in gebiedsaanpakken en MIRT-projecten.

RWS en DGMo werken hier samen aan door middel van een werkagenda met vier prioritaire activiteiten:

  • Schaalniveau van besluitvorming en implementatie van Smart Mobility toepassingen
  • Inzichten in effecten Smart Mobility
  • Smart Mobility inbedden in de modellen
  • Aanpassing van bestaande werkprocessen

In 2024 is het ministerie vanuit de werkagenda gestart met het inbedden van prioritaire acties in werkprocessen, specifiek gericht op GSR, belijning, bebording en uitfaseren DRIPs.