Dit jaar zijn een tiental Nederlandse experts afgereisd naar het AUVSI Symposium. De bijeenkomst over de kennisagenda automatisch rijden op dinsdag 5 september zal dan ook in het teken staan van de terugkoppeling van het Automated Vehicles Symposium 2017. Bart van Arem presenteert het recent gelanceerde Researchlab Automatisch Rijden in Delft. Verder wordt er stil gestaan bij het onderzoek Meaningful human control naar ethiek in zelfrijdend vervoer. Uiteraard wordt u ook bijgepraat over de ontwikkelingen van de verschillende kennisdomeinen uit de kennisagenda. We willen de ochtend afsluiten met een vragenronde waarin actuele vragen uit het werkveld kunnen worden gesteld en huidige trends worden gelokaliseerd zodat dit kan worden meegenomen in de ontwikkeling van de kennisagenda. De bijeenkomst vindt plaats bij Connekt, Ezelsveldlaan 59 te Delft.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

09:30 Inloop en koffie
10:00 Welkom door Marije de Vreeze van Connekt
10:05 Automated Vehicles Symposium 2017 terugkoppeling
door Joop Veenis van VPS en Tom Alkim van Rijkswaterstaat
 
11:00 Koffiepauze
11:15 Researchlab Automated Driving Delft (RADD)
door Bart van Aremvan Technische Universiteit Delft
11:35 Meaningful human control project (Ethiek in zelfrijdend vervoer)
Door Filippo Santoni de Sio van Technische Universiteit Delft
11:55 Kennisagenda website voortgang en reikwijdte
Actuele vragen en trends interactief met de aanwezigen
12:30 Afsluiting en aansluitend lunch