Bent u actief betrokken bij C-ITS en C-AD ontwikkelingen of volgt u met grote interesse de ontwikkelingen in deze domeinen? Dan bent u van harte uitgenodigd op 12 december 2017 waar een programma rondom C-ITS en C-AD wordt georganiseerd. . Graag nodigen wij u uit voor de DITCM themabijeenkomst, de werkagenda SMC S&P en de Kennisagenda Automatisch Rijden.

09:00   Inloop met koffie

09:30   Blok 1: DITCM themabijeenkomst *Exclusief voor de leden van AutomotiveNL en Connekt

 • Update DITCM programma door Joelle van den Broek
 • C-Mobile
 • Wrap up missie USA
 • C-ITS & ITS EU Congress 2019

11:00   Blok 2: Werkagenda SMC S&P (inclusief lunch)

 • Presentatie resultaten 2017 en opzet 2018
 • Verdieping in 4 parallelsessies, ophalen korte termijn vraagstukken voor werkagenda en lange termijn vraagstukken voor kennisagenda op themaniveau

13.00   Blok 3: Kennisagenda Automatisch Rijden

 • Stand van zaken Kennisagenda Automatisch Rijden
  • Lessen uit de luchtvaart – Rui Roosien (NLR)
  • SAE level 2 pilot – Maurice Kwakkernaat (TNO)
 • Op zoek naar niet gestelde kennisvragen en ontbrekende onderzoeken
 • Terugkoppeling Japanse SIP-adus Workshop 2017
 • Vooruitblik 2018 en samenwerking met werkagenda C-ITS

15:30   Borrel

16:30   Einde programma

 

C-ITS: Cooperative Intelligent Transport Systems

C-AD: Connected – Automated Driving

SMC S&P: Smart Mobility Community for Standards & Practices

U kunt zich aanmelden voor de verschillende onderdelen van dit programma via onderstaand formulier. De bijeenkomst vindt plaats bij Connekt op de Ezelsveldlaan 59 in Delft.