Op dinsdag 7 februari van 10:00-12:00 uur is er een bijeenkomst over de kennisagenda automated driving  bij Connekt (Ezelsveldlaan 59, Delft). In de kennisagenda staan vijf kerngebieden (impact, deployment, legal issues, technical issues en human factors) centraal. In deze bijeenkomst wordt verder ingegaan op het onderwerp deployment.

De bijeenkomst is gericht op het delen van kennis over deployment aspecten van automated driving. Daarnaast worden randvoorwaarden en kaders geïdentificeerd en geagendeerd om zo de testen en implementatie van automated driving verder te ontwikkelen.

 


De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

–       Overzicht internationale roadmaps voor automated driving, door Tom Alkim

–       Overzicht pilots, door Tom Alkim

–       Discussie over succesvolle elementen die nodig zijn voor deployment, introductie door Bart van Arem:

o    Relatie met verkeersmanagement

o    Societal impact

o    Awareness

o    Nader te bepalen elementen

–       Afspraken over het vervolg van de tafel