In samenwerking met Rijkswaterstaat organiseert Connekt een bijeenkomst over de kennisagenda voor zelfrijdende voertuigen op woensdag 31 mei van 09:30-13:00 uur bij Connekt (Ezelsveldlaan 59, Delft).

Nederland heeft de ambitie om testland te worden voor zelfrijdende voertuigen. Een belangrijk aspect om deze ambitie waar te maken is de beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis. Hier wordt door het ministerie van IenM vorm aan gegeven in het project ‘zelfrijdende auto’, waarbinnen Rijkswaterstaat de kennisagenda vormgeeft. In 2016 hebben twee bijeenkomsten van deze kennisagenda plaatsgevonden, waarin de huidige stand van zaken van de vijf kerngebieden (impact, deployment, legal issues, technical issues en human factors) is gepresenteerd en een terugblik is gegeven op het internationale SIP-adus in Japan en het ITS World congress Melbourne van oktober 2016.

Op 31 mei lichten wij graag de voortgang van de kennisagenda toe. Verder staat tijdens de bijeenkomst de terugkoppeling van het “first EU Connected and Automated Driving Conference” en ook het “First Public STAD event”centraal.

We willen de bijeenkomst vanaf 09:30 uur beginnen met koffie of thee zodat we om 10:00 kunnen starten. Hieronder staat het globale programma voor 31 mei:

Het concept programma ziet er als volgt uit:

09:30 Inloop en koffie
10:00 Welkom
10:05 1st EU Connected and Automated Driving Conference
10:25 Voortgang STAD:
– Het STAD project uit de startblokken
– Welly in Delft: Interaction between pedestrians and automated       vehicles using Virtual Reality
– An empirical study into the effects of private automated vehicles on drivers’ parking location choice – An application to the city of The Hague
– Field lab Automated Driving  in the region Rotterdam The Hague
11:50 HORIZON2020: MAVEN en TransAID – Verkeersmanagement en AV’s
12:10 Voortgang kennisagenda door Tom Alkim van Rijkswaterstaat
12:30 Afsluiting en aansluitend lunch