Namens Rijkswaterstaat organiseren wij een bijeenkomst over de kennisagenda voor zelfrijdende voertuigen. Nederland heeft de ambitie om testland te worden voor zelfrijdende voertuigen. Een belangrijk aspect om deze ambitie waar te maken is de beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis. Hier wordt door het ministerie van IenM vorm aan gegeven in het project ‘zelfrijdende auto’, waarbinnen Rijkswaterstaat de kennisagenda vormgeeft. Tijdens de bijeenkomst staat deze kennisagenda centraal. In 2015 vonden twee bijeenkomsten van deze kennisagenda plaats, waarin de kennisvragen voor de vijf kerngebieden (impact, deployment, legal issues, technical issues en human factors) zijn opgesteld.

Op 18 mei lichten wij graag de voortgang van de kennisagenda toe, zullen we stilstaan bij enkele demonstraties en testen die hebben plaatsgevonden en zal de Taskforce Dutch Roads enkele resultaten presenteren van onder andere de EU Truck Platooning Challenge, A2 test en de Experience.

PROGRAMMA

09:30   Welkom en introductie

09:45   Status van de kennisagenda

10:15    Terugkoppeling A2 test

10:35   Terugkoppeling EU Truck Platooning Challenge

10:55   Pauze

11:15    Presentatie 2getthere, leerervaringen Nederland en Dubai

11:35    Terugkoppeling Experience (ministerie IenM)

12:05   Sluiting

– einde ochtendgedeelte –

12:10    Lunch

12:50   Presentatie Taskforce Dutch Roads

13:05   Terugkoppeling producten Taskforce Dutch Roads

13:30   Sluiting