Op 7 november 2023 organiseert de Topsector Logistiek een kennisevent bij De Kooren Terminal over Zero Emissie Binnenvaart. Aanleiding hiervoor zijn onder andere de resultaten van het project ‘meten op schepen’.

Dit project heeft als doel om nauwkeurig emissies (CO2 en NOx) van binnenvaartschepen te berekenen, voorspellen en toewijzen aan zendingen. Aantonen dat dit relatief makkelijk kan met bestaande technologie, is een belangrijke stap in de verduurzaming van de binnenvaartsector. De dag bestaat uit een ochtend -en middagprogramma. Onderstaand een korte toelichting op het hele programma:

Datum 7 november 2023
Tijd 09:30 uur
Locatie De Kooren Terminal, Westerkade in Rotterdam (tegenover nr. 11).

Ochtend: kennissessie zero emissie binnenvaart

Het kennisevent over Meten op schepen in de middag wordt gecombineerd met relevante presentaties ten aanzien van onderzoek en praktijk richting zero emissie binnenvaart.

 • Path2Zero (presentatie in het Engels) – Het doel van PATH2ZERO is om doorbraken te realiseren door het ontwikkelen van acties, nieuwe perspectieven en duurzame businessmodellen voor de binnenvaart om zo bij te dragen aan de transitie naar een emissievrije binnenvaartsector. Hiervoor werken we aan een datagedreven virtuele weergave van het binnenvaartsysteem die kan worden gebruikt voor het beoordelen van de efficiëntie van voorgestelde oplossingen. 
 • Kansen voor vergroening met behoud van concurrentiepositie – Topsector Logistiek heeft onderzocht of er financiële ruimte is binnen de waardeketen om de Zero Emissie transitie in te zetten. In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: hoe is zero emissie binnenvaart in 2050 te realiseren met behoud van de concurrentiepositie van de binnenvaart?
 • Transitie in de praktijk: waar loop je in de praktijk tegen aan bij de transitie naar Zero Emissie? Welke obstakels, maar ook kansen liggen er?

Middag: kennisevent ”Meten op schepen”

Tijdens het event doorlopen we de resultaten van dit project, samen het projectteam en relevante contacten uit hun netwerk. Ook gaan we in gesprek over de kansen die de uitkomsten bieden en vervolgacties. We beantwoorden vragen als:

 • Hoeveel invloed hebben parameters zoals de waterstand, de vaarsnelheid en vaarwegbreedte nu echt op het brandstofverbruik en de uitstoot van emissies?
 • Welk handelingsperspectief is er voor schippers, reders, verlader, overheden en mogelijk nog andere om emissies te reduceren?
 • Hoeveel reductie van emissies is er nog mogelijk met deze maatregelen?

Programma & Locatie

U kunt zich voor zowel voor een ochtend/middag deel aanmelden als voor het geheel. Hierbij kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van de verzorgde lunch. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:

 • 09:30 – 10:00      Inloop
 • 10:00 – 12:00       Workshop Verduurzamingstransitie binnenvaart
 • 12:00 – 13:30       Gezamenlijke lunch
 • 13:30 – 15:00       Kennisevent ‘Meten op schepen’
 • 15:00 – 16:00       Borrel