Op woensdag 18 november bent u van 15:00-17:30 uur van harte welkom bij de Lean and Green @Work over alternatieve brandstoffen en truck platooning.

Uw brandstofkeuze is van grote invloed op de CO₂-emissies van uw bedrijf. Welke brandstof is het ‘schoonst’ en welke keuze is kosteneffectief? Wat is er nog meer naast diesel mogelijk en hoe leidt die keuze tot een sluitende business case? Welke innovaties kunt u de komende 10 jaar verwachten, en hoe kunnen die uw keuze beïnvloeden? Wat betekent uw keuze voor uw transport, op de korte en langere termijn? Hoe kunt u uw vervoersstromen nog efficiënter organiseren, gegeven de huidige technologische ontwikkelingen? En op welke manier zal de nieuwe techniek truck platooning in de toekomst een rol spelen? Welke business cases zijn er mogelijk door de koppeling tussen logistiek en ITS?

Lean and Green @ Work over alternatieve brandstoffen & truck platooning vindt plaats op 18 november 2015 van 15.00-17.30 uur bij Connekt. De voornaamste doelstelling van de bijeenkomst is een inhoudelijke update over de hedendaagse mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen. Deze insteek is vergelijkbaar met eerdere bijeenkomsten rond dit onderwerp. Dit keer is ook het Smart Mobility netwerk van Connekt nauw betrokken. Want in de verbinding tussen logistiek en ITS zijn nog veel nieuwe mogelijkheden te ontdekken

Met een inhoudelijke bijdragen van onder andere:
– Rijkswaterstaat
– Dirk-Jan de Bruijn, Programmadirecteur EU Truck Platooning
– TNO
– Bastiaan Krosse, Programma manager Automated Driving

Lean and Green Tool Certificate houders:
– Cleaner Globe, Les Cozzi
– LNG24
– GoodFuels/The GoodNRG Group

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor Lean and Green @ Work op 18 november door een e-mail te sturen naar Vanessa van Geffen. Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met Harsha Dijk.