Steeds meer Nederlandse partijen zijn bezig met MaaS. Tijd om de nieuwste ontwikkelingen te delen en na te denken over de toekomst! Daarvoor organiseert Connekt het MaaSevent – Going Dutch op 15 juni 2017.

Tijdens dit MaaSevent geven koplopers interessante voorbeelden. Overheden en marktpartijen gaan in op vragen als: “hoe ervaren gebruikers de dienst?” en “wat is de impact op het reispatroon en het gebruik van modaliteiten?”.
En welke stappen kunnen wij nemen om MaaS mogelijk te maken in Nederland? Op dit moment leveren de publieke en private leden van de Taskforce MaaS hun input. Op 15 juni presenteren wij u het actieplan.

Het programma start om 13:30 uur. Wij sluiten af om 17:00 uur met een borrel aan de Connekt BAR.

Leden van Connekt kunnen zich hieronder aanmelden voor deze bijeenkomst.