Mobility as a Service (MaaS) krijgt in Nederland steeds meer vorm. Verschillende partijen combineren nieuwe oplossingen voor onze behoeften aan flexibele, duurzame en betaalbare mobiliteit. Centraal staat het gemak van drempelloos en in optimale vrijheid kunnen kiezen hoe je reist. Dit vraagt om andere samenwerkingsvormen, nieuwe marktpartijen, een andere rol voor de overheid en slimmer gebruik van beschikbare data en IT.

Leden van Connekt en Railforum willen de MaaS adoptie in Nederland versnellen en velen ondertekenden daarvoor het MaaSifest, dat op 14 april aangeboden wordt aan de wethouders van Rotterdam en Amsterdam. Het actieplan hiervan omvat in ieder geval:
– keuzevrijheid (over alle vervoersdiensten) voor de gebruiker
– het beschikbaar stellen van data en uniforme betalingsmanieren
– nieuwe contractvormen voor vervoersdiensten
– nieuwe samenwerkingsvormen tussen aanbieders van vervoersdiensten
– meer ruimte voor product-, dienst-, en procesinnovatie

Wil je meer weten over, of meewerken aan het versnellen van MaaS in Nederland? Meld je dan aan voor dit MaaSevent.

Globaal programma:

  • 13.30 uur Ontvangst
  • 14.00 uur Welkom door Railforum en Connekt over de Taskforce Maas en het MaaSifest
  • 14.15 uur Introductie ‘MaaS aan de Maas’
  • 14.30 uur Diverse pitches en discussie over dataplatforms en betalingsmanieren met o.a. Ericsson, KPN, Monotch en TLS
  • 15.30 uur Pauze
  • 16.00 uur Diverse pitches en discussie over samenwerkingsvormen en nieuwe contracten met o.a. Connexxion, GoudappelCoffeng, Mobility Mixx, RMC en TU Delft
  • 17.00 uur Vervolgacties
  • 17.30 uur Hapjes en drankjes

Het event is van 14:00 uur tot 17:30 uur bij Railforum, Moreelsepark 65, Utrecht.

AANMELDEN