De samenwerkende overheden in Brabant hebben samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een uitnodiging openbaar gemaakt voor een consultatie richting een publiek-private samenwerking onder de naam MobilityMoveZ.NL. De marktconsultatiedag vindt plaats op woensdag 22 maart in Hotel Van der Valk te Vught. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Het is de ambitie om in samenwerking te komen tot een grootschalige test- en ontwikkelomgeving op het gebied van nieuwe mobiliteitsconcepten en C-ITS. Dit sluit uitstekend aan op onze ambities binnen het Connektnetwerk, AutomotiveNL en in het bijzonder op het DITCM-programma.