Datum 3 februari 2021

Iedere eerste woensdag van de maand maken we tijdens de lunch kennis met een start-up met vernieuwende ideeën voor smart mobility en duurzame logistiek tijdens de Monthly Start-up Lunch. De sessie is van 12.30 -13.00 uur.

Op 3 februari stelt Roseman Labs zich voor.

Roseman Labs is opgericht met als doel om moderne privacy technologieën zoals secure multiparty computation (MPC) breed en gemakkelijk toepasbaar te maken. Multiparty computation stelt meerdere partijen in staat om berekeningen uit te voeren op hun gezamenlijke dataset, zonder deze data onderling te hoeven delen; alleen het resultaat van de berekening wordt bekend.

MPC is met name relevant voor sectoren waarin zowel data-privacy als samenwerking tussen meerdere stakeholders cruciaal is, zoals de financiële sector, de gezondheidssector, geo-informatie-diensten, energiebedrijven, e-commerce and cyber-weerbaarheid.

De technologie is breed toepasbaar in het smart mobility domein. Zo wordt er momenteel gekeken naar het uitsluiten van re-identificatie bij gebruik van locatiedata en het gebruik van privacygevoelige data uit sensoren en slimme camera’s.