Datum 30 april 2020

Connekt heeft het initiatief genomen om haar netwerk te mobiliseren om voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een roadmap te maken voor een Smart Restart: Hoe gaan we mobiliteit herstarten tijdens en na de coronamaatregelen? Wij vragen daarom onze leden om op donderdag 30 april mee te doen aan een online brainstorm om ideeën te verzamelen voor deze roadmap.

Meld je aan via het formulier onder aan deze pagina om jouw deelname aan de Online Brainstorm Smart Restart te garanderen.

Aanleiding

Nu we vanwege de coronamaatregelen meer en vaker thuiswerken, zien we dat de files zijn verdwenen en de lucht schoner is dan deze in tijden geweest is. Wat zou het mooi zijn om de positieve effecten van deze zware crisis vast te houden. Iets meer thuiswerken heeft een positief effect op de belasting van ons wegennet. Het is dan ook eenvoudig om te denken: geen files meer, dan ook geen noodzaak voor uitbreiding van de capaciteit. We kunnen het geld (als dat er nog is) investeren in het onderhoud van wegen en in slimme systemen.

Op termijn zullen de overheidsmaatregelen weer versoepeld worden. Het verleden leert dat we snel weer in ons oude ritme vervallen. Wat zou dat zonde zijn. Hoe kunnen we zorgen dat dat niet gaat gebeuren? Nu hebben we de kans om samen, met elkaar, te bepalen hoe we dit willen aanpakken. Welke sturingsmaatregelen zijn maatschappelijk haalbaar, hoe kunnen we de gedragsverandering vasthouden?

Zoals we deze crisis te lijf zijn gegaan met een toenemend aantal maatregelen, zo kunnen we ook werken aan onze herstart.

In het Connektnetwerk beschikken we samen over de visie, de expertise en de oplossingen om een wenkend perspectief te schetsen voor een mobiliteit die de individuele reiziger én onze maatschappij zowel op korte als lange termijn dient. Als netwerk kunnen we ons niet afzijdig houden van deze opgave. In tijden van crisis is de urgentie en behoefte aan samenwerking alleen maar groter. Daarom neemt Connekt het initiatief om te komen tot een Smart Restart door middel van publiek private samenwerking.

 

Online Brainstorm Smart Restart
Datum:
donderdag 30 april 2020
Tijd: 15.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: online

Je bent van ons gewend dat wij onze bijeenkomsten aan het einde van de dag afsluiten met een netwerkborrel. Dat gaan we online ook organiseren. Bij jouw aanmelding vragen wij jou om jouw adres door te geven, zodat wij je ter voorbereiding op de sessie en de borrel een pakket kunnen toesturen. Ook ontvang je dan de instructies om deel te nemen.

Meld je daarom uiterlijk maandag 27 april aan.