Interactieve sessie waarin de vraag centraal staat hoe we samen verder komen.

Datum 29 juni 2022
Tijd 15:00 uur
Locatie Connekt, Delft

Op woensdag 29 juni 2022 organiseert Connekt een interactieve sessie over de opschaling van smart mobility. Smart mobility is nu in een fase waarbij de stap gezet moet worden van projecten en pilots naar structureel beleid en opschaling. Dit vereist in toenemende mate een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen. Juist in de opschaling van smart mobility zit hier een uitdaging: de door de overheid geboden kansen passen niet altijd bij de verwachtingen van marktpartijen om een goede business case te kunnen maken. Hierdoor is opschaalbaarheid lastig en dit leidt tot teleurstellingen aan beide kanten.

Vanuit de TU Delft is Sybe Andringa de afgelopen maanden bezig geweest om bij zowel publieke als private partijen te inventariseren wat de uitdagingen zijn, welke behoeftes er spelen en welke initiatieven er al lopen om daar invulling aan te geven. Tijdens de sessie op 29 juni zullen die resultaten het uitgangspunt zijn voor een gezamenlijke dialoog. De vragen ‘Hoe ver zijn we al?’, ‘Wat kunnen we van elkaar leren?’ en ‘Hoe kunnen we elkaar in vervolgstappen concreet ondersteunen?’ zullen hierin centraal staan.