Voor deze MMI-bijeenkomst is gekozen voor vier actuele onderwerpen. Interessante sprekers uit het netwerk nemen u mee in hun spraakmakende ideeën, uitgevoerde onderzoeken en wellicht verrassende conclusies. Zij gaan daarna graag met u in gesprek over deze conclusies. Op de agenda staan de volgende presentaties/discussies-inleidingen:

  • Michel Corveleijn, VWE: Feiten en cijfers over de trends: Bezit en deelauto onder jongeren. Aantal auto’s onder Nederlandse jongeren stijgt 8,4%

Afgelopen decennia nam het autobezit in Nederland toe. Zo was er in 1995 één auto op elke 2,7 inwoners, tien jaar later was dat één auto op elke 2,2 inwoners. Een toename van meer dan 1,5 miljoen personenauto’s in ons land. De laatste jaren ontstaan er in de westerse wereld een aantal trends die een vermindering van het autobezit tot gevolg zouden kunnen hebben. Twee belangrijke trends zijn: de verminderende aantrekkingskracht van een eigen auto op jongeren en de opkomst van deelauto’s. Deze ontwikkelingen zouden, zeker op langere termijn, kunnen leiden tot een vermindering van autoverkopen en een krimp van het wagenpark. VWE onderzocht de invloed van deze trends in Nederland.

  • Jan-Pieter van Schaik, AT Osborne: ITS Informatiediensten;

Het project ITS Reisinformatiediensten geeft een impuls aan zowel de markt voor reisinformatiediensten als de data-informatieketen. Ingegaan wordt op de behaalde resultaten en de aansluiting op de huidige ontwikkelingen zoals C-ITS.

  • Henri Palm, DAT Mobility: Nieuwe mogelijkheden om verkeer te monitoren

Nieuwe ICT maakt het mogelijk om bezoekersstromen in kaart te brengen. Via een aantal voorbeeldprojecten wordt getoond wat de mogelijkheden van data ingewonnen met GSM, WiFi, Bluetooth, slimme cameratechnologie en app’s zijn.

  • Bas Brouwer, Andes: LTC optimaliseert werkprocessen en creëert een totaaloverzicht van de activiteiten in de openbare ruimte;

Met alle infrastructurele aanpassingen, evenementen en steeds complexere verkeersmaatregelen is het een hele klus om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van steden en dorpen te waarborgen. Speciaal hiervoor heeft Andes ‘LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen’ (W&E) ontwikkeld. Ook in overige LTC applicaties, zoals ‘LTC Meldingen & Vergunningen’ wordt informatie opgenomen die door wegbeheerders zeer succesvol wordt ingezet in het afstemmen en plannen van de doorstroming van het verkeer. Het unieke samenspel tussen de LTC applicaties, wat resulteert in de optimalisatie van werkprocessen en een totaaloverzicht creëert van activiteiten in de openbare ruimte, wordt tijdens de presentatie uiteengezet.

Zoals altijd is er na afloop van de bijeenkomst aan de BAR van Connekt gelegenheid om met een drankje informeel na te praten.

Indien u aan de bijeenkomst wilt deelnemen, verzoek ik u vriendelijk om u aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen aan Hanny Swart, swart@connekt.nl.