Datum 11 mei 2021

Vlot, veilig en duurzaam van deur tot deur. Nu en in de toekomst. Om dat met elkaar te bereiken zijn innovatieve technologie, constructieve samenwerking en een andere manier van denken nodig. Met de Plateauplanning Smart Mobility kiest Rijkswaterstaat daarin koers. Rijkswaterstaat toetst graag deze koers en de inhoud die daarachter schuilgaat met jou.

Daarvoor organiseren we op dinsdag 11 mei een digitale dialoogsessie met Rijkswaterstaat en relevante marktpartijen.

Smart mobility biedt kansen om kwaliteitsverbetering te behalen in (verkeers)veiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Daarnaast biedt zij mogelijkheden om taken efficiƫnter uit te voeren. Nieuwe technologie is vaak de starter, maar veranderende samenwerkingsketens en werkwijzen zijn nodig om de kansen optimaal te benutten. Rijkswaterstaat heeft in de Plateauplanning Smart Mobility beschreven welke inhoud en stappen zij ziet om te komen tot het benutten van de mogelijkheden die smart mobility biedt. Rijkswaterstaat toetst in dialoog graag deze aanpak en inhoud met marktpartijen, zodat bijstelling, indien nodig, kan plaatsvinden en partijen met elkaar in de uitvoering kunnen toewerken naar het optimaal benutten van de kansen die smart mobility biedt.

Kortom, Rijkswaterstaat gaat graag met je in gesprek over de gekozen koers van Rijkswaterstaat en de invulling daarvan met activiteiten op projectniveau. Het levert jou inzicht in de aanpak van smart mobility bij Rijkswaterstaat en de mogelijkheid die aanpak te verrijken met jouw kennis en kunde. Samen met jou wil Rijkswaterstaat toewerken naar de verzilvering van de kansen die smart mobility biedt in de context van de opdracht en taken die zij heeft. Jouw input kan leiden tot aanscherping van het huidige visiedocument.

Breng jij graag jouw kennis en kunde over ontwikkelingen in smart mobility in om de mobiliteit op het hoofdwegennet veilig, vlot en duurzaam te laten verlopen en de uitvoering ervan efficiƫnt en effectief in te richten? Meld je dan aan voor de sessie.

Datum: 11 mei 2021
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Locatie: online
Exclusief voor leden: nee

Na aanmelding ontvang je een Outlook-uitnodiging in je agenda met de Teams-link.