Het Ministerie van Economische Zaken wil de samenwerking bevorderen tussen de cyber security / ICT sector en de automotive sector en ziet dat een fieldlab cybersecurity automotive hierin kan bijdragen.

Datum 15 december 2022
Tijd 15:00 uur
Locatie Connekt, Delft

Deze sessie in de reeks gaat over Cybersecurity

Deze sessie heeft tot doel om draagvlak te vergroten van participanten voor deelname in een dergelijk fieldlab. Het fieldlab cybersecurity in automotive heeft als doel om gezamenlijke kennisontwikkelingsprojecten op te zetten op het snijvlak van cybersecurity, R&D, en automotive sectoren.

Tijdens deze sessie vertellen de sprekers: Timon Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Ministerie van Economische zaken en Klimaat, Gerard Doll, RDW en Yoram Meyaard, TNO vanuit hun gezichtspunt meer over cybersecurity en wat dit kan betekenen voor ‘connected mobility’. Kan de stevige kennispositie van de Security sector in Nederland ingezet worden om samen met de automotive-/ verkeersindustrie in Nederland nieuwe unieke oplossingen te realiseren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan oplossingen die het risico verkleinen of voorkomen dat een zelfrijdende auto of een slim verkeerslicht gehackt wordt. Zonder adequate cybersecurity kan de introductie van dergelijke systemen zeer vertraagd worden.

Kom naar deze sessie, doe nieuwe kennis op en deel vooral jouw kennis, ideeën en vragen met de aanwezigen. Gezamenlijk bekijken welke vervolgstappen we kunnen zetten op dit onderwerp.