De recente cijfers omtrent verkeersveiligheid zijn niet anders dan alarmerend te noemen – ambitieuze ambities zoals ‘motie Geurts’ (halvering verkeersdoden in 2030) of ‘maak een punt van nul’ (0 verkeersdoden in 2050) zijn verder weg dan ooit! Dit onderstreept om de kansrijkheid van nieuwe initiatieven te onderzoeken – gebaseerd op een andere insteek. Om het gevaar van ‘insanity’ (doing the same thing over and over again and expecting different results) te voorkomen. Geen studies, maar experimenten of proeftuinen.

Datum 5 oktober 2023
Tijd 17:00 uur
Locatie Connekt, Delft

Het programma MONO-zakelijk heeft in de afgelopen periode gave resultaten inzichtelijk gemaakt die werkgevers hebben geoperationaliseerd middels mooie nieuwe innovatieve toepassingen. Dit is o.a. gebeurt met behulp van datadelen. 

Eén daarvan is het monitoren van het rijgedrag wat inmiddels door een aantal bekende spelers succesvol wordt toegepast zijn Picnic en de bezorgdienst van Albert Heijn, wat onder meer door partijen als Sycada en Vialis wordt aangeboden – waar ook verzekeraars als Zego en Traksi actief mee zijn.

Dit leidt tot een waaier aan benefits voor zowel werkgever, werknemer als wegbeheerder en andere verkeersdeelnemers zoals; minder brandstof/uitstoot, minder incidenten, minder files, minder onderhoud, minder chauffeursstress (attractiviteit chauffeursvak), informatie over blackspots aan wegbeheerders. Dit alle heeft betrekking op de synergie tussen de drie doelen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, namelijk: verduurzaming, bereikbaarheid én verkeersveiligheid.

Een aantal succesfactoren daarbij zijn:

  • professionele positionering (geen ‘big brother’)
  • wederkerigheid (berijders moeten op een of andere wijze beloond worden met incentives waar zij gevoelig voor zijn)
  • goede ondersteuning (directe feedback middels app)
  • managementcommitment (lange adem, we nemen dit serieus, we geven zélf het goede voorbeeld)


Middels een rondetafelgesprek met ca. 15 partijen, met zowel aanbieders van deze software, gebruikers, een aantal belanghebbenden, organiseren MONO-zakelijk én Connekt een rondetafelgesprek met het idee om daar kansen te verzilveren. Deze kansen zien wij met betrekking tot een brede toepassing van monitoring rijgedrag als ook beter inzicht in de barrières die een brede toepassing in de weg staan; Launching customer rol van de (rijks)overheid zélf speelt daarin zeker een rol in! We hopen dat het rondetafelgesprek zal leiden tot een tweetal doelen:

  1. een boost geven aan deze toepassing en wat is daarvoor nodig
  2. voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Programma

Het rondetafelgesprek vindt plaats op donderdag 5 oktober a.s. bij Connekt in Delft, van 17:00 tot 20:00 uur. Er wordt voor eten en drinken gezorgd.

Aanmelden

Wil je hier graag over meepraten? Dat kan! Meld je dan via bovenstaande button!

We zien je graag op 5 oktober a.s.!

Dirk-Jan de Bruijn (MONO-zakelijk)
Marc Verhage (Connekt)