Op dinsdag 19 maart a.s. organiseert Connekt i.s.m. Universiteit Twente een bijeenkomst ‘samenwerking in verkeersmanagement’. Er wordt al veel samengewerkt, en Nederland is zelfs een van de koplopers in Europa op dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst proberen we te achterhalen wat samenwerking in verkeersmanagement nog meer op kan leveren dan het nu al doet, hoe dit in de praktijk eruit zou moeten komen te zien en wat er nodig is om dit te faciliteren.

 

Datum 19 maart 2024
Tijd 14:00 uur
Locatie Connekt, Delft
Voor wie Connekt-leden

Tijdens deze sessie willen we met elkaar ingaan op relevante vraagstukken:

  • Pilots op het gebied van samenwerking (bijv. Socrates2.0, VM IVRA) hebben veel inzichten opgeleverd, maar hebben ook nieuwe vraagstukken op het gebied van vertrouwen, eigenaarschap, arbitrage, etc. opgeleverd.  
  • Wat zien stakeholders als de meerwaarde van samenwerking? Wat voor kennis en instrumentarium is nodig om samenwerking te faciliteren?
  • Hoe ziet de business of value case in elkaar? Hoe zou de waarde verdeling eruit kunnen of moeten zien?
  • Welke (vervolg)vraagstukken zijn er en welke kennis is er nodig om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden?

Een netwerk-brede en geoptimaliseerde inzet van verkeersmanagementdiensten waarbij de gebruiker centraal staat wordt mogelijk als publieke en private partijen die zich bezighouden met verkeersmanagement samenwerken. Partijen beschikken echter over verschillende kennisniveaus, hebben een verschillend instrumentarium voor handen om in te grijpen (services), richten zich op verschillende aspecten (bijv. comfort, veiligheid, reistijd alsook individu versus netwerk), of hebben uiteenlopende en potentieel conflicterende doelstellingen. Door het delen van onder meer data, informatie en intenties qua inzet van de services kan er een consistent en partij-overstijgend ontstaan van zowel de huidige verkeerssituatie als die van de nabije toekomst, en kunnen services coherent worden ingezet zodat ze elkaar versterken.

Verschillende pilots hebben laten zien dat publiek-private samenwerking veel voordelen kan opleveren, maar er zijn ook nog een reeks uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van eigenaarschap, vertrouwen en hoe om te gaan met de verschillende doelstellingen. Er ligt weliswaar een value case, maar niet noodzakelijkerwijs een business case voor alle partijen. Daarnaast is het niet altijd duidelijk wat de waarde is van wat de diverse stakeholders kunnen inbrengen in relatie tot de value case, wat waarde uitwisseling kan bemoeilijken.

Programma

14.00 uur: Inloop
14.15 uur: Start sessie – introductie Connekt
14.30 uur: Introductie onderzoeksvoorstel Universiteit Twente 
15.00 uur: Perspectief vanuit de wegbeheerder; ervaringen en verwachtingen 
15.20 uur: Korte pitches marktpartijen aan de hand van korte vragen
15.35 uur: Pauze
15.45 uur: Plenaire / panel discussie – stellingen / vraag & antwoord 
16.15 uur: Netwerkborrel
17.00 uur: Einde

Aanmelden

Wil je bij deze bijeenkomst aanwezig zijn op 19 maart 2024 bij Connekt in Delft? Schrijf je dan in via bovenstaande button!

Bij Connekt organiseren we onze events altijd zeer zorgvuldig, waarbij we rekening houden met het aantal mensen dat zich aanmeldt. Bijvoorbeeld door het huren van extra stoelen en het verzorgen van de catering. Wanneer leden zich aanmelden en zonder afmelding alsnog niet komen, betekent dat voor ons overbodige uitgaven en voedselverspilling. Twee zaken die wij als non-profit organisatie en voorvechters van duurzaamheid graag willen voorkomen. Wij willen je dan ook vriendelijk vragen, wanneer je na aanmelding niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn bij dit event, je tijdig af te melden. Helaas zijn wij anders genoodzaakt een no-show fee door te berekenen. Dit bedrag schenken we vervolgens aan de Stichting Voedselbank Delft.