Datum 9 juli 2020

 

Smart Restart
De COVID-19-pandemie heeft de wereld op zijn kop gezet. Ook de wereld van mobiliteit. In Nederland was er sprake van een Intelligent Lockdown. Hoewel de gevolgen voor ons allen zwaar zijn, biedt deze tijd ons ook een kans. Het Connektnetwerk is ervan overtuigd dat we sterker uit de crisis kunnen komen. De leden van Connekt hebben gezamenlijk gewerkt aan een Smart Restart met drie initiatieven die écht gaan bijdragen aan een nieuw mobiliteitssysteem en waarin we als netwerk het verschil kunnen maken:

  • Mobility Footprint programma met als uitgangspunt thuiswerken.
  • Nationaal programma voor MaaS.
  • Mobility Impact Lab voor stedelijke mobiliteit.

Maar de COVID-19-pandemie en haar gevolgen beperken zich uiteraard niet tot Nederland. Kunnen de in Nederland opgestelde plannen ook een oplossing zijn voor problemen in andere landen? En zijn er buiten Nederland oplossingen waar wij van kunnen leren?

We nodigen je van harte uit om hier op donderdag 9 juli van 15.30-16.45 uur (EST) met ons over in gesprek te gaan. Graag lichten we dan de plannen voor de Smart Restart toe en gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden op internationaal niveau. Via bovenstaand formulier kun je je aanmelden voor deze bijeenkomst.Bezoek van de Smart Mobility Embassy aan de IAA 1


English version

The COVID-19 pandemic has changed the whole world, including the world of mobility. In the Netherlands we experienced “Intelligent Lockdown”. Although the consequences are difficult for all of us, this period also presents us with an opportunity. The Connekt Network is convinced that we can emerge stronger from this crisis. Members of Connekt worked together on a Smart Restart program and identified three initiatives that can make a genuine contribution to our mobility environment, and in which we as a network can make a difference:

  • Mobility Footprint program, working from home as a default position ;
  • National program for MaaS; and
  • Mobility Impact Lab for urban mobility.

The COVID-19 pandemic and its consequences are of course not limited to the Netherlands. Can the Dutch plans contribute to solve problems in other countries? And are there solutions outside the Netherlands that we can learn from?

You are invited to discuss this with us on Thursday 9 July from 3.30 pm to 4.45 pm (EST). We would be happy to explain the plans for the Smart Restart and discuss the possibilities at international level with each other. Fill in the form above to register.