Datum 16 december 2019

Wat is onze maximumsnelheid in 2030? Zijn we in 2030 binnen 45 minuten op de plek van (dagelijkse) bestemming?

Benieuwd hoe we dat kunnen realiseren? Kom dan naar de bijeenkomst met de Mobiliteitsalliantie. Op 16 december 2019 organiseert Connekt voor haar leden een bijeenkomst over het Deltaplan 2030, dat de Mobiliteitsalliantie op 12 juni jl. overhandigde aan Minister van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Van Veldhoven. Mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan veel grote maatschappelijke opgaven (klimaat, veiligheid, energietransitie, woningbouw). Daarnaast moet de groeiende vraag naar mobiliteit worden opgevangen. De Mobiliteitsalliantie stelt in haar Deltaplan dat mobiliteit flexibeler, schoner en veiliger moet. Dit vraagt -naast structureel extra middelen om achterstallig onderhoud en nieuwe investeringen mogelijk te maken- aanpassingen in het systeem en vernieuwende wet- en regelgeving.

Deltaplan 2030: integrale benadering

In het Deltaplan 2030 van de Mobiliteitsalliantie wordt mobiliteit veel meer dan nu als een drager gezien van maatschappelijke opgaven. Mobiliteitsafwegingen, keuzes en investeringen moeten niet langer sectoraal maar integraal worden benaderd. Naast een investeringsagenda die een transitie mogelijk moet maken en een nieuw systeem van betalen naar gebruik zet de Mobiliteitsalliantie -om flexibel reizen te stimuleren- in op hubs (aan de randen van de stad, in de stad en in de wijk), het verder doorontwikkelingen van MaaS (o.a. via het ontwikkelen van een afsprakenstelsel over de omgang met data), investeringen in veilige infrastructuur (ook digitaal) en op duurzame mobiliteit.

In een interactieve sessie gaan we met Steven van Eijck (vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie) en Jeroen Fukken (programmadirecteur van de Mobiliteitsalliantie) in op het gedachtengoed van het Deltaplan en haar belangrijkste pijlers. Aan de hand van enkele concrete cases geven we vervolgens met elkaar invulling aan dat gedachtengoed. Wat kan nu al en hoe kunnen we dat realiseren? Waar zitten de missing links? Hoe brengen we belangrijke onderwerpen samen verder? Welke kansen zijn daarbij weggelegd voor de leden van Connekt?

 

Presentatie impactstudie ITS Congres Eindhoven

Tijdens de aansluitende borrel presenteren we de uitkomsten van de studie die is gedaan naar de impact van het ITS Congres in Eindhoven op de (regionale) economie.

We zien je graag op maandagmiddag 16 december! De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel.

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst bijwonen, meld je dan aan via  onderstaand formulier.

Vragen?

Stuur een e-mail aan Tom van Dam.

Themamiddag mobiliteit van de toekomst met de Mobiliteitsalliantie, 16 december 2019