Datum 4 mei 2021

Op dinsdag 4 mei organiseert Connekt in samenwerking met CROW een vierde en laatste webinar in een reeks webinars over micromobiliteit. Tijdens dit laatste webinar zullen we reflecteren op de onderwerpen data, verkeersveiligheid en openbare ruimte die in de eerdere webinars zijn besproken en praten we hierover verder met Welmoed Neijmeijer (Head of Public Policy Rentals bij Bolt) en Senta Modder (Hoofd Kennis en Kaders bij Gemeente Amsterdam).

We zijn benieuwd wat hun mening is over de eventuele nieuwe norm van 30 km/uur binnen de bebouwde kom. We willen weten wat voor invloed dit volgens hen zou kunnen hebben op de plek op de weg voor de verschillende modaliteiten en de micromodaliteiten in het bijzonder.

Daarnaast wilen we graag het standpunt van Welmoed en Senta horen over de handhaving van de openbare ruimte, met betrekking tot de standplaats van deelvervoersmiddelen, en de kansen en risico’s die micromobiliteit en deelvervoer met zich meebrengen.

Kortom, wij organiseren een laatste webinar waarbij wij een mooi afsluitend gesprek verwachten over het onderwerp micromobiliteit en alles wat daar bij komt kijken. We hopen jullie dinsdag 4 mei te mogen ontmoeten.

Datum: 4 mei 2021
Tijd: 13.30 – 15.00 uur