Datum 10 november 2020

Steeds meer nieuwe vervoersmiddelen doen hun intrede in het straatbeeld. Denk aan de e-bike, cargobike, speed pedelec, de elektrische step en binnenkort mag ook de BSO-bus de weg op. Maar hoe ga je daar als gemeente mee om in jouw mobiliteitsbeleid? En als marktpartij met het aanbod? CROW en Connekt organiseren een kort webinar waarin je samen met concullega’s en de sprekers in gesprek gaat over kennis, ervaringen en behoeften als het gaat om verschillende vormen van micromobiliteit. Ook komt het gezamenlijk geschreven position paper ‘Micromobiliteit, disruptie met grote gevolgen?’ aan bod.

De markt voor nieuwe vervoerwijzen is enorm in beweging. Elektrische (deel)stepjes, e-bikes, e-boards, deelfietsen en andere vormen van micromobiliteit ontwikkelen zich snel. CROW en Connekt stimuleren een dialoog tussen overheden en marktpartijen om verder te komen met het bereikbaar en verkeersveilig houden van de stad, tot het ontginnen van een markt voor (elektrische) deelmobiliteit. Ter stimulering van het dialoog hebben Connekt en CROW begin dit jaar gezamenlijk een position paper gepubliceerd over micromobiliteit met haar kansen en mogelijkheden. Tijdens de interactieve webinar wordt het paper met je gedeeld.

Datum: 10 november 2020
Tijd: 10.00- 11.30 uur
Locatie: online
Inschrijven: via onderstaand formulier.

De webinar bestaat uit een plenair programma, waarin onder meer het nieuwe toelatingskader en de lancering van het position paper aan bod komt. Daarna zijn er twee rondes met interactieve deelsessies. Je hebt hierbij de keuze uit de volgende onderwerpen:

 1. Openbare ruimte en micromobiliteit
 2. Verkeersveiligheid
 3. Inclusiviteit
 4. Data
 5. Duurzaamheid

Voor wie interessant?

Het webinar is met name interessant voor medewerkers van decentrale overheden en marktpartijen  (aanbieders, leveranciers, consultancy, etc.). Maar uiteraard is iedereen welkom om mee te luisteren.

Programma

10.00 uur  Welkom
Plenair programma:

 • Toelatingskader: meer dan alleen stepjes.
 • Verkeer in de stad
 • Position paper ‘Micromobiliteit, disruptie met grote gevolgen?’

Deelsessies:

 • Openbare ruimte en micromobiliteit
 • (Verkeers)veiligheid
 • Inclusiviteit
 • Data
 • Duurzaamheid

11.30 uur afsluiting.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Eric de Kievit, eric.dekievit@crow.nl of Erik Roza, Erik.Roza@Connekt.nl.

Aanmelden

Aanmelden voor de webinar kan via onderstaand formulier. Mocht je eerder al een aanmelding hebben gedaan via de website van CROW, dan hoef je jezelf niet opnieuw aan te melden.