Op woensdag 4 november staat er een werksessie gepland tussen de Regiegroep Smart Mobility en het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). Deze werksessie is onderdeel van de nauwe samenwerking tussen beide gremia, als onderdeel van de interactie tussen verkeersinformatie en verkeersmanagement in Nederland.

De bijeenkomst wordt voorbereid door de secretarissen van beide gremia, Jos van Loon en Nick Juffermans, en ingeleid door de voorzitters, Chris de Vries (Provincie Noord-Holland) en Karin Visser (Rijkswaterstaat).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nick Juffermans.