Connekt heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om aansluitend op de Innovation Expo, waar een deel van de leden van Connekt reeds aanwezig waren een exclusief inhoudelijk diner te organiseren.

Met de Premium Members en Strategic Partners van Connekt gingen we per schip door de haven van Rotterdam.

Exclusief netwerkdiner op de Maas 1

Victor Schoenmakers, directeur Strategy van Port of Rotterdam vertelde voor welke uitdagingen zij staan. Het Havenbedrijf Rotterdam spant zich in om alle mogelijke initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar een CO₂-neutrale economie tot ontwikkeling te brengen. Het Havenbedrijf is ervan overtuigd dat Nederland een breed scala aan uiteenlopende technieken en maatregelen nodig heeft om in 2050 CO₂-neutraal te zijn. Er moet nog heel veel onderzocht en uitgeprobeerd worden om te kunnen bepalen wat de optimale route is naar een CO₂-neutrale economie in 2050. Vandaag de dag wordt 18% van de Nederlandse CO₂ in het havengebied uitgestoten en bovendien maakt de industrie hier brandstoffen en producten die elders tot CO₂-uitstoot leiden. Met andere woorden: dit is de beste locatie om voortgang te boeken in het realiseren van klimaatneutrale oplossingen voor de industrie en een voorbeeld te zijn voor andere locaties.

We kijken terug op een mooie informele netwerkavond met goede gesprekken op een schitterende locatie. Dank Havenbedrijf Rotterdam!

Exclusief netwerkdiner op de Maas 2