Van 23 tot 28 juni organiseerde Connekt voor de Topsector Logistiek een Fact Finding Mission Disruptive Technologies rond San Francisco in de Silicon Valley. Het doel: inspiratie opdoen, richting bepalen, discussiëren over kansen voor Nederland.

Met een mooie delegatie van Topteamleden, bedrijven en kennisinstellingen, onder leiding van Mark Frequin, Directeur Generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bezochten we bedrijven, startups en incubators, en ontvingen we sprekers bij diners en het ontbijt.

We zijn gedoken in disruptive technologieën, zoals robotics, 3D printing en Platooning Trucks. We verbaasden ons over de dynamische cultuur. We ontdekten nieuwe organisatievormen en manieren van aanbesteden.

Opvallend was de enorme focus op de klant (wat die wil staat echt centraal), de dynamische cultuur (met jonge, creatieve mensen), het grote geld van de venture capitalists (die startups ook steunen in hun netwerk en klantenbasis en waar je naar faillissement toch weer fondsen krijgt – je hebt er tenslotte van geleerd), de korte doorlooptijden (3 maanden is lang), de gerichtheid op de korte termijn, maar ook het gebrek aan visie voor de langere termijn.

Verslagen van alle bijeenkomsten, zijn binnenkort beschikbaar.

sf.JPGx   sffoto SF   fotoxx