Fred Hooft, Global Customer Logistics Manager van Bavaria, trad op 25 november 2015 op persoonlijke titel toe als Ambassadeur van het Lean&Green netwerk van Connekt vanwege zijn bijzondere inspanningen voor duurzame logistiek. Als Ambassadeur wil hij zich inzetten voor het inspireren en enthousiasmeren van meer partijen voor Lean&Green, in het bijzonder voor meer ketensamenwerking en synchromodaliteit. Binnen twee jaar won Bavaria zowel de 1ste als de 2de Lean&Green Star, en het bedrijf blijft zich sterk maken voor meer samenwerking in de supply chain: de enige weg naar zero emissie. Om die reden vroeg Bavaria eerder dit jaar aan Connekt om de 3de Lean&Green Star te lanceren.

“Het grote voordeel van Lean&Green is dat je heel veel andere partijen ontmoet die allemaal hetzelfde doel nastreven: meer efficiency en een duurzame supply chain. De grotere partijen kunnen binnen het netwerk het voortouw nemen, kleinere partijen kunnen gemakkelijker aanhaken bij initiatieven, en gezamenlijk komen de innovaties veel sneller tot stand. Daar zet ik me graag voor in als Ambassadeur.”