Op dinsdag 12 december trotseerden ruim 50 professionals uit de mobiliteitssector de besneeuwde wegen om aanwezig te zijn bij de Kennisagenda bijeenkomst voor Automatisch Rijden.

Verschillende sprekers lichtten de actuele ontwikkelingen omtrent automatisch rijden toe. Rui Roosien sprak kort over het onderzoek naar regulering van automatisering wegverkeer op basis van de lessons learned uit de luchtvaart. Een van de conclusies was: “Performance-based regulation is the way forward for regulating self-driving vehicles.”

Het volledige onderzoek wordt binnenkort beschikbaar gesteld in de digitale bibliotheek.

TNO gaf inzicht in haar unieke Living Car Lab naar de potentie en gevaren van SAE level 2. Hierin worden voertuigen uitgerust met allerlei camera’s en sensoren. Daarmee worden normale weggebruikers, onder dagelijkse omstandigheden, niet ge-ensceneerd en langdurig geobserveerd. Dit leidt tot een verzameling van zeer gedetailleerde data over rijden met SAE level 2 systemen.

Tom Alkim gaf nog een terugkoppeling van de Japanse SIP-adus Workshop 2017.

Er bevinden zich inmiddels 448 kennisvragen in de kennisagenda. Kennisvragen rondom Automatisch Rijden + C-ITS worden nu integraal opgepakt en beantwoord. Met de geleverde input worden deze vragen geprioriteerd, geclusterd en beantwoord in 2018.